Fajansa v Modre

Fajansa v Modre


Text a foto: SNM – Múzea Ľ. Štúra v Modre

Fajansový tanier z proveniencie modranskej keramickej dielne je datovaný do konca 19. storočia. V modranských keramických dielňach sa do prvej polovice 19. storočia vyrábal výlučne hrnčiarsky riad. Modranskou keramikou boli zásobované kuchyne v blízkom a vzdialenejšom okolí.

Po roku 1830 sa v Modre zaviedol nový druh výrobkov z hliny, a to fajansová, majoliková alebo džbánkarská výroba. Všetky názvy sú dnes spoločné pre rovnaký druh keramiky poliatej nepriehľadnou olovnato-cíničitou glazúrou. Slovo fajansa sa udomácnilo ako názov pre keramiku vyrábanú v talianskom keramickom stredisku Faenza. Medzi odborníkmi zaoberajúcimi sa keramikou platí všeobecný názor, že fajansovú výrobu na územie Slovenska priniesla sekta anabaptistov, habánov. Modra k habánskym strediskám nikdy nepatrila. Habánski majstri žili a pracovali v neďalekých obciach. Modranskí hrnčiari sa s habánskou, pestro maľovanou keramikou stretali prostredníctvom trhov a jarmokov.

Za zakladateľa fajansovej výroby v Modre je považovaný džbankár Jozef Kitta. Pôvodom habánsky majster sa prisťahoval do mesta v roku 1830 zo Suchej nad Parnou. Následne k nemu pribudli ďalší džbankárski majstri.

V roku 1883 založila Modra na území mesta Keramicko-priemyselné učilište (Agyagipar Tanműhely Modor). Hlavnou úlohou školy a dielne sa stalo vychovávanie mladých keramikov. Za prvého správcu bol menovaný keramik Jozef Mička z Vyškova na Morave. Podnik od roku 1888 až 1908 začal pracovať ako privátny závod na výrobu keramiky. Medzi keramikou určenou do kuchýň sa medzi výrobkami objavili aj prvé fajansové kusy. V tomto období bol vyrobený aj fajansový tanier, ktorý sa nachádza v depozitári Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre, ktoré je súčasťou SNM-Múzea Ľ. Štúra. Tanier s perforovaným vonkajším pásom má priemer 39 centimetrov. Bohatý kvetinový dekór vykazuje prvky secesie, ktoré sa objavili aj na výrobkoch z proveniencie modranskej keramickej dielne. Tanier je zdobený v dvoch kvetinových pásoch s centrálnym motívom kytice. Na výmaľbu bola použitá kobaltová modrá, žltá a tmavozelená farba, na riedkej podkladovej glazúre s jemným nádychom ružovej farby. Perforovanie okvetných lupeňov a vyrezávaný okraj možno prirovnať k výšivke, ktorá bola v danom období posunutá do módneho secesného výrazu. Tanier je signovaný. Na spodnej strane sa nachádza vročenie s rokom 1896 a značka Modor, ktorou boli značené výrobky modranskej keramickej dielne. Napriek tomu, že na tanieri nie je uvedený výrobca a maliar, autorstvo na základe štýlu a rukopisu pripisujeme samotnému správcovi modranskej keramickej dielne Jozefovi Mičkovi. Fajansový tanier patrí medzi vzácne zbierky SNM – Múzea Ľ. Štúra v Modre.