Festival Pride na Slovensku

Festival Pride na Slovensku

V apríli 2023 SNM – Historické múzeum v Bratislave založilo zbierku s proinkluzívnym  zameraním. Impulz založiť zbierku s takým zameraním vzišiel zo snahy dokumentovať súčasné aj minulé pohyby v spoločnosti, ktorým sa múzeum doteraz nedostatočne venovalo. Zmyslom inkluzívnej zbierky je mapovať dosiaľ prehliadané okruhy dejín na Slovensku od 19. storočia až po súčasnosť.

Zbierka má široký záber, ako odborný projekt získavaním nových zbierkových predmetov a výskumom postupne rozšíri svoje okruhy na rôzne skupiny, komunity, hnutia a subkultúry v našej spoločnosti.

Prvú prezentáciu zbierkových predmetov novozaloženej zbierky realizovali kurátori SNM – Historického múzea Miroslava Schiller Maurery a Eduard Belušák týždeň trvajúcou pop-up výstavou v priestoroch Bratislavského hradu. Jej otvorenie sa uskutočnilo 17. mája 2023 pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii, aby aj takouto formou múzeum upozornilo na problém, ktorý polarizuje našu spoločnosť. V tom čase zbierka obsahovala ešte len niekoľko zbierkových predmetov, ktoré nadobudla darom, ale ich počet nepredstavoval prekážku pre realizáciu menšieho výstavného projektu. Išlo o predmety so silnou výpovednou hodnotou, viažuce sa k útoku na Zámockej ulici v Bratislave, ktorý sa odohral v októbri 2022.

Malá zbierka sa rozrastá

V súčasnosti sa do zbierky inklúzie zásluhou kurátorov múzea v spolupráci s občianskymi združeniami aj jednotlivcami dostávajú ďalšie predmety, ktoré mapujú ľudskoprávne aktivity, ako napríklad verejné podujatia organizované na podporu LGBTI+,  alebo na ochranu reprodukčných práv žien a iné.

Už pri realizácii výstavy N89 Cesta k slobode*, ako to zhodnotili dvaja z autorov výstavy Eduard Belušák a Zuzana Luprichová, sa ukázalo, aké bolo dôležité uchovať práve takýto materiál z protestov a pochodov, ktoré sa vtedy organizovali. Vtedajší pracovníci múzea sa zúčastňovali na protestných zhromaždeniach a na konci zbierali transparenty, plagáty a banery od účastníkov, ktorí by ich inak vyhodili. SNM – Historické múzeum tak získalo materiál, ktorý mohlo využiť pri príprave výstavy a publikácie o Nežnej revolúcii, ako svedectvo doby a občianskeho aktivizmu v roku 1989.

Podobne historička a kurátorka Jitka Gelnarová z Oddělení novodobých českých dějin v Národním muzeu v Prahe dlhodobo a systematicky zbiera transparenty z politických, protestných a iných občianskych zhromaždení, aby uchovala materiál s výpovednou hodnotou o súčasnej občianskej spoločnosti. V múzeu sú uchovávané ako zbierkové predmety aj transparenty a banery zo zhromažení, ktoré sa v Prahe organizovali na podporu LGBTI+ ľudí na Slovensku po vyššie zmienenej vražde Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha v Bratislave. 

V SNM – Historickom múzeu v Bratislave si kurátori rovnako uvedomujú dôležitosť systematickej dlhodobej práce na budovaní zbierky, ktorej zmyslom je uchovávanie pamäte na súčasnú spoločnosť, udalosti ktoré v nej rezonujú a vypovedajú o rôznych fenoménoch doby.

Najnovšími prírastkami do zbierky  sú transparenty a plagáty z košického pochodu PRIDE, ktorý sa konal 27. augusta 2022, a zo zhromaždení na podporu LGBTI+ po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave zo dňa 12. októbra 2022. Na zápis do zbierky ešte čakajú predmety z prvého bardejovského pochodu PRIDE, ktorý sa konal 10. júna 2023.

Je to rôznorodý materiál, ktorý si účastníci pochodu vyrábali svojpomocne. Transparenty obsahujú slogany v slovenčine, angličtine, aj po “východniarsky”. Okrem toho do zbierky pribudli aj plagáty s originálnym dizajnom, ktorého autorom je Niko Mlynarčík. 

Medzi nové prírastky rátame aj dva náramky, dúhovú stužku a súbor transparentov z Pochodu za odsúdenie nenávisti voči LGBTI+ komunite, ktorý sa konal v Bratislave v októbri 2022. 

PRIDE na Slovensku

Organizovanie podujatí PRIDE má na Slovensku svoju mladú históriu. V Bratislave sa pochod organizuje od roku 2010, s výnimkami niekoľkých ročníkov, ktoré sa nekonali (v roku 2015 a ani počas dvoch pandemických rokov sa festival nekonal). V priebehu toho obdobia sa menila aj povaha podujatia a rástol aj záujem verejnosti. V roku 2019 sa pochodu a sprievodných podujatí zúčastnilo odhadom okolo desať tisíc ľudí, rastúci trend návštevnosti zastavila až pandémia v rokoch 2020 a 2021.

Pandemická situácia neumožnila organizátorom pochod zorganizovať dva roky po sebe, zmenilo to aj povahu podujatia. V roku 2020 sa organizácia festivalu presunula do virtuálneho priestoru. Napriek situácii sa ľudia stretávali na sprievodných podujatiach menších skupinách. V nasledujúcom roku sa organizátori začali viac sústrediť na sprievodné podujatia, ktoré sa organizovali v priebehu celého mesiaca júl. Pochod mestom sa znovu obnovil v roku 2022, kedy sa akcia vrátila do ulíc Bratislavy. Charakter podujatia sa v priebehu rokov  postupne menil a z malého verejného zhromaždenia sa pretransformoval do svojej súčasnej festivalovej podoby, s hudobným programom, diskusiami, divadelnými predstaveniami, výstavami a pochodom, ktorým sa každý  ročník uzatvára.

PRIDE v Košiciach sa koná od roku 2013. Podobne ako v Bratislave tak aj v Košiciach sa kvôli pandemickej situácii v roku 2020 konalo podujatie len online, ale v roku 2021 sa košický pochod predsa len uskutočnil v uliciach. Z posledného ročníka PRIDE Košice 2022 múzeum získalo do zbierky viaceré transparenty. K dvom najväčším mestám na Slovensku sa pripojila aj Banská Bystrica, kde PRIDE organizuje skupina dobrovoľníkov zo združenia Inokraj od roku 2018. Napokon, 10. júna 2023 sa prvý krát uskutočnil festival PRIDE v Bardejove. Rok 2023 tak prináša pochod na podporu LGBTI+ ľudí a ich práv hneď štyrikrát na Slovensku. Najbližšie sa PRIDE koná v Bratislave 22. júla 2023 a v Košiciach 26. augusta 2023. Podujatia každý rok navštevujú stovky, až tisícky ľudí z celého Slovenska, pričom už dávno neplatí, že na PRIDE sa stretávajú len ľudia s queer identitou. Organizátorom ide predovšetkým o vzdelávanie LGBTI+ ľudí a širokej verejnosti, o posilnenie občianskej zodpovednosti, presadzovanie rovnosti a tiež o podporu LGBTI+ komunít na Slovensku.  Pochod za práva LGBTI+ sa mení a stáva sa spoločenským podujatím pre širokú verejnosť, pre rodiny, priateľov a podporovateľov ľudských práv a slobôd.

*Výstava N89 Cesta k slobode sa konala v SNM-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade od novembra 2019 do januára 2023, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

plagat pride

plagat pride

plagat pride

plagat pride

plagat pride

plagat pride