Kolekcia 15 olejomalieb Martina Benku s motívom Jadranu

Kolekcia 15 olejomalieb Martina Benku s motívom Jadranu

SNM – Múzeá v Martine

Kolekcia 15 olejomalieb Martina Benku s motívom Jadranu patrí k najcennejším akvizíciám múzeí SNM za rok 2023. Charakter a farebnosť krajiny s Jadranským morom, odlišné od slovenských horských regiónov, ktoré dominujú v maliarskej tvorbe Martina Benku, zaujali pozornosť a kreativitu umelca počas niekoľkých letných študijných i dovolenkových pobytov. Zbierka pätnástich diel menšieho a stredného formátu je zaujímavá svojou jasnou presvetlenou farebnosťou, „exotickosťou“ námetov, ľahkosťou a spontánnosťou maliarskeho spracovania. Väčšina z diel zachytáva krajinu z okolia Dubrovníka. Patria k zriedkavej a veľmi osobitej časti tvorby Martina Benku. Ich pôvodný majiteľ, od ktorého ich múzeum zakúpilo, známy zberateľ umenia Ivan Melicherčík, ich získaval postupne počas niekoľkých desaťročí.

Diela Martina Benku s motívom Jadranu veľmi hodnotne doplnili zbierku Múzea Martina Benku, veľkoryso darovanú umelcom štátu. Nachádza sa v nej niekoľko desiatok kresbových náčrtov i olejomalieb korešpondujúcich s ponúkanou kolekciou obrazov. Získanie predmetných pätnástich obrazov rozšírilo súbor diel, ktoré vznikli počas umelcových ciest v zahraničí o ďalšie zaujímavé krajinárske i krajinársko-figurálne kompozície. Zároveň aj prostredníctvom tvorby s motívmi cudzokrajných námetov, ktoré predstavujú maliarsky a obsahový protipól slovenského národného mýtu – idealizovanej slovenskej krajiny a človeka, možno systematickejšie mapovať premeny umelcovho rukopisu a maliarskeho videnia v období, keď sa jeho tvorba blížila k vrcholu a vrcholila – v závere 20. a v prvej polovici 30. rokov 20. storočia.