Kolekcia dermoplastických preparátov vtákov Jána Boroškaya

Kolekcia dermoplastických preparátov vtákov Jána Boroškaya

Text: Ján Kautman 
Foto: Slovenské národné múzeum

Ján Boroškay – učiteľ, notár, ornitológ, preparátor, pedagóg, lesmajster, entomológ a zberateľ prírodnín sa narodil v roku 1841 v Brezne, zomrel v roku 1923 vo Zvolene. Študoval na gymnáziách v Levoči a Rožňave, neskôr na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Pôsobil spočiatku ako učiteľ a notár a od roku 1877 sa stal mestským lesmajstrom vo Zvolene. Zaoberal sa prírodnými vedami, bol zberateľom prírodnín – nerastov, skamenelín, vtákov, ich vajíčok a hniezd, jeleních a srnčích parohov. Vlastnil rozsiahly herbár a veľkú zbierku hmyzu, najmä chrobákov, o výskum ktorých mal ako lesník veľký záujem. Okrajovo sa venoval aj numizmatike. Najviac času však venoval ornitológii.

Od roku 1885 spolupracoval s Uhorským ornitologickým ústavom, s Uhorskou ornitologickou spoločnosťou a dnešným Maďarským národným múzeom (Magyar Nemzeti Múzeum) v Budapešti. Svoje celoživotné ornitologické pozorovania zhrnul do práce Vtáctvo Zvolenskej župy, ktorej rukopis je, žiaľ, nezvestný. Bol popredným preparátorom vtákov na Slovensku. Jeho zbierka vtáčích preparátov, ktorú vystavoval v roku 1906 v Budapešti a tiež jeho zbierka minerálov sa dostali do zbierok SNM-Prírodovedného múzea v Bratislave v roku 1976 kúpou pozostalosti od dedičov tohto významného prírodovedca. Napriek veku preparátov, z ktorých mnohé majú už 140 rokov, patria Boroškayove vtáky k tým najkrajším preparátom nielen v zbierkach zoologického oddelenia SNM-Prírodovedného múzea, ale k najkrajším preparátom vtákov v múzeách, a to nielen na Slovensku.

Fotografia vlhy hájovej, ktorá má žlté telo a čierne krídla 

Vlha hájová (Oriolus oriolus), z kolekcie dermoplastických preparátov vtákov Jána Boroškaya Okolie Zvolena, Slovensko, 1873 – 1921