Kolekcia originálnych knižných väzieb Jana Vrtílka

Kolekcia  originálnych knižných väzieb Jana Vrtílka


Autorky textu: H. Zelinová, T. Siekliková 
Foto SNM – Múzá v Martine

Zaujímavou súčasťou zbierkového fondu Múzea kultúry Čechov na Slovensku je súbor predmetov, získaný v roku 2008 ako pozostalosť po knižnom majstrovi Janovi Vrtílkovi (1906 Vyškov – 2000, Žilina), rodákovi z Moravy, ktorý od roku 1928 pôsobil na Slovensku a vypracoval sa na špičkového predstaviteľa slovenského úžitkového umenia, osobitne v oblasti umeleckej knižnej väzby. 

Kolekcia, pozostávajúca z 39 prírastkových čísel (141 evidenčných čísiel), obsahuje časť zariadenia majstrovej knihárskej dielne, špecifické pracovné nástroje, osobné doklady a ocenenia J. Vrtílka, písomnú a fotografickú dokumentáciu jeho tvorby, ale hlavne originály zrealizovaných umeleckých knižných väzieb. 

Individuálnu väzbu kníh, ktoré ho osobitne zaujali v rámci bežnej knižnej distribúcie, zhotovoval s použitím rôznych technologických postupov väzby do kože a pergamenu. Používal rôzne zdobiace techniky – intarziu, mozaiku, aplikáciu a najmä ručné zlátenie. Významnou je jeho séria väzieb zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia, tematicky venovaných Slovensku. Symbolicky v nej použil netradičné materiály – ovčiu kožušinu, kožu, sadru, či mosadzné spony, čím vznikli skutočné originály umeleckých diel. Jeho tvorba v oblasti knižnej väzby patrí aj v súčasnom kontexte medzi ojedinelé skvosty. O kvalite jeho práce hovorí aj účasť na prestížnych svetových prehliadkach knihárskeho umenia v Lipsku, Berlíne, Viedni a Montreale s udelením čestného uznania. Bol členom prestížnej organizácie Miester der Einbandkunst so sídlom v Mníchove. V roku 1996 mu mesto Žilina udelilo najvyššie vyznamenanie Čestné občianstvo mesta. Zomrel 10. marca 2000 v Žiline. Jeho remeslo zdedila dcéra Ľudmila Mlichová, ktorá knihársku tradíciu zachováva v pôvodnej knihárskej dielni dodnes.