Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Zberateľ a fotograf

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Zberateľ a fotograf


Autori textu: Radoslav Ragač, Branislav Panis

Nazrieť do týchto zákutí Štefánikovho súkromného života umožňujú okrem zachovaných predmetov a archívnych dokumentov najmä fotografie interiérov jeho parížskeho bytu na Rue Leclerc 6, kde bola vystavená aj väčšia časť vytvorených zbierok. Zariadenie bytu prezrádza jeho osobitný vkus a dokumentuje aj jeho aktívny spoločenský život. Štefánikova zberateľská vášeň nebola len samoúčelným zhromažďovaním suvenírov z expedícií. Cieľavedomým úsilím vytvoril najmä rôznorodú a početnú zbierku tzv. exotickej etnografie, ktorú chcel odovzdať novému štátu. Najucelenejšia a zároveň najcennejšia je jej tichomorská časť. Počas svojho pobytu Tahiti Štefánik robil aj etnografické pozorovania. Zbierka obsahuje aj početnú skupinu prírodnín, medzi nimi zaujme napríklad najmä niekoľko desiatok preparátov tropických drobných spevavcov. Z ciest si priniesol aj viaceré exotické textílie, zbrane, nádoby, rôzne kovotepecké práce, výtvarné diela, kultové objekty, hudobné nástroje, šperky, koberce a kusy nábytku. Štefánik vlastnil aj viacero rôznorodých výtvarných diel, najmä práce jeho priateľov. Ich častým námetom boli ženy v rôznych podobách. Klenotom zbierky však nepochybne bola najmä skupina Gauguinových drevorytov a drevorezov. Tie spolu s ďalšími početnými predmetmi zo zbierky získal na Markézskych ostrovoch. Rodné Košariská mu v Paríži pripomínali početné výšivky a časti krojov, rodinné fotografie ale aj portrét pestúnky. Ďalšiu časť získaných zbierok mal vystavenú aj vo svojej pracovni v Meudone. Podľa zachovaných fotografií časť nábytku, oblečenia a predmetov aj aktívne používal. Poznáme napríklad jeho fotografie v exotickom odeve.

So zberateľstvom sa prelínala aj Štefánikova veľká záľuba vo fotografovaní. Početné fotografie z jeho pozostalosti dokumentujú nielen vedeckú, politickú a vojenskú kariéru, rodinu a rozsiahle spoločenské kontakty, ale aj historické a prírodné pamiatky, exotické krajiny a neraz aj miestne krásavice. Veľmi rád aj sám stál pred objektívom fotoaparátu, o čom svedčia jeho početné zachované portrétne fotografie. Zachovala sa aj časť jeho fotografických prístrojov a rôzneho fotografického vybavenia. Štefánik na svojich cestách často aj nakupoval pohľadnice, ktoré posielal rodine a priateľom, fotografie a diapozitívy.  

 
Modely člnov – bojové, veslové PU HOE, drevo, Polynézia, Tahiti 
SNM – Múzeá v Martine, Autor fotografie: Michal Pišný


 
Osobný denník M. R. Štefánika, Tahiti 
Slovenský národný archív 

 
Čínsky slávnostný chalát 
SNM – Múzeá v Martine, Autor fotografie: Michal Pišný 


Fotoaparát M. R. Štefánika, No.-3-A Folding Pocket Kodak 
SNM – Múzeá v Martine, Autor fotografie: Michal Pišný 

 
Tahiťanka, slávna fotografia M. R. Štefánika, Tahiti