Miléniový pamätník na Zobore

Miléniový pamätník na Zobore


Text: Juraj Hrica, SNM – Historické múzeum 
Foto: SNM – Historické múzeum

Dňa 8. februára 1921 členovia československej obce legionárskej vyhodili do vzduchu miléniový pamätník na vrchu Zobor nad Nitrou. Urobili tak v súvislosti s vysviackou troch slovenských biskupov (Karola Kmeťka do Nitry, Mariána Blahu do Banskej Bystrice a Jána Vojtaššáka na Spiš), ktorá mala prebiehať 13. februára 1921 v Nitre. Pamätník pripomínal 1000. výročie ,,zaujatia vlasti" staromaďarskými kmeňmi v roku 896. Na Zobore nad Nitrou mal symbolizovať pokorenie a ovládnutie domáceho veľkomoravského slovanského obyvateľstva. Legionári tento symbol považovali za potupu, ktorá nemala ,,rušiť" slávnostný akt vysviacky. 

  

Pamätník na Zobore začali stavať v apríli roku 1896 a slávnostne bol odhalený 30. augusta 1896. Stál na betónovom základe, zapustenom v hĺbke 2 m. Z podstavca vyrastal 20 m vysoký štvorhranný žulový obelisk, pri základni pylónu boli zo svetlého mramoru vytesaní štyria bájni turulovia (mytologický tvor podobný dravcovi), hľadiaci každý na jednu svetovú stranu. Pylón bol z 344 žulových blokov dovezených zo Sedmohradska. Pri pokuse o jeho odstránenie 8. februára 1921 sa legionárom podarilo odstrániť len pylón a sochy turulov, základ ostal stáť. Pri 10. výročí vzniku ČSR naň umiestnili stožiar so štátnou vlajkou, o rok neskôr tabuľku s citátom básne Jána Kollára. 

  

Pamätný medailón k slávnostnému odhaleniu miléniového pamätníka z roku 1896 a tablo k príležitosti vysviacky slovenských biskupov v roku 1921 sú zo zbierok SNM – Historického múzea. Fotografiu zoborského miléniového pamätníka zapožičalo na výstavu Trianon – Zrod novej hranice Ponitrianske múzeum v Nitre. Kresba zoborského pamätníka pochádza z knihy československého legionára Jozefa Honzu-Dubnického Čo tisíc rokov hodlalo zvrtla doba. Fragmenty z francúzskej légie československej spoza hraníc a z domova z fondu Zbierka dokumentov o československých légiách Slovenský národný archív v Bratislave. Viac vo výstave TRIANON - Zrod novej hranice

Teším sa na vašu návštevu.