Múzeum cez objektív: Rodinné bábkové divadlá

Múzeum cez objektív: Rodinné bábkové divadlá


Milí online návštevníci,
dnes sa zoznámime s rodinnými bábkovými divadlami.