Pesach

Pesach


Viera Kamenická, SNM – Múzeum židovskej kultúry 
Fotografie: SNM – Múzeum židovskej kultúry

 

PESACH – hebrejské slovo, znamená prekročenie. 

Pre židovský národ je každoročné slávenie sviatku Pesach (Sviatok nekvasených chlebov) mimoriadne významné. Po mnohé stáročia si ním pripomína začiatok svojho formovania od dramatických udalostí, ktoré začali oslobodením z egyptského otroctva, záchranou zázračným prechodom cez Trstinové more a zjavením Zákona – Tóry na hore Sinaj či úmorným štyridsaťročným putovaním púšťou. Išlo o skúšku pevnosti viery až po príchod do zeme zasľúbenej. 


Séderová večera Ilustrácia z Pesachovej Hagady

Podľa židovského kalendára je začiatok sviatku stanovený na 15. deň mesiaca nisan. (Pesach v roku 2021 začína 27. marca podvečer). Trvá sedem dní, v krajinách diaspóry o deň dlhšie. Oslava zahájenia sviatku sa koná v kruhu rodiny či väčšieho spoločenstva a neraz trvá až do neskorej noci. Slávnostné dni sa vyznačujú zvláštnymi predpismi a zvykmi. Jedným z najdôležitejších je prísny zákaz konzumácie chomecu – kvaseného jedla, preto sa počas Pesachu v židovských domácnostiach servíruje iba nekvasený chlieb – maces. 

Sviatku predchádza starostlivá príprava domácnosti, dôkladná očista príbytku. Samotná domáca oslava sa riadi predpísaným rituálom – poriadkom – (hebrejsky seder). 

Neodmysliteľným tradičným sprievodcom sederovej večere je kniha Hagada šel Pesach (Pesachové rozprávanie), v ktorej pokyny na prípravu sviatku, modlitby a požehnania striedajú piesne a poučné príbehy z histórie židovského národa podľa Biblie. 


Pesachová Hagada

Pesachová Hagada je pravdepodobne najstaršia kniha, ktorá po stáročia sprevádza židovské spoločenstvo počas sederových večerov. Text Hagady inšpiroval mnohých umelcov, ktorí ju neraz dopĺňali ilustráciami. 

V Hagade sa odvíja príbeh zotročeného židovského národa v egyptskom zajatí, utláčaného krutými nariadeniami a úmornou prácou, ale aj prerod zachráneného židovského chlapca Mojžiša, vychovaného na dvore faraóna, na zástancu a vodcu oslobodeného národa. Kvapka vína sprevádza čítanie o každej z deviatich smrteľných rán, ktoré uvalil Boh na národ vzdorovitého faraóna, až po tú desiatu, keď boli ušetrení iba prvorodení v obydliach označených krvou obetovaného baránka.


Elijášov pohár

Na slávnostne prestretom sederovom stole nesmie chýbať ozdobný pohár s vínom pre proroka Eliáša. On má zvestovať očakávaný príchod Mesiáša. Počas sederovej hostiny je povinnosťou vypiť jeden pohár vína pri štyroch určených príležitostiach. 


Pesach Obrus na tri macesy

Tri macesy na prestretom stole, oddelené obrúskom alebo špeciálnou textíliou, predstavujú tri rody – Kohen, Levi, Jisra´el. Centrum stola tvorí sederová misa, na ktorej je umiestnených päť druhov symbolických potravín a miska so slanou vodou. Ide o karpas (zeler, šalát, petržlen), maror (horká zelenina, napríklad chren, šalát), charoset (zmes strúhaných jabĺk, orechov, škorice a vína), zro´a (opečená jahňacia alebo hydinová kosť), bejca (v škrupinke pečené vajíčko).


Sederová misa

Horké byliny, namáčané v slanej vode, pripomínajú trpkosť údelu v egyptskom otroctve a slzy trpiacich. Charoset symbolizuje hlinu, z ktorej Židia zhotovovali tehly na egyptské stavby. Opečená kosť pripomína obetovaného baránka a vajíčko je symbolom chrámovej obetiny, ale aj života.

Stáročná tradícia návratov k príbehom Hagady počas sviatku Pesach je dôležitým odovzdávaním odkazu slobody a viery medzi generáciami rodičov a detí.