Pohár s pálfiovským erbom

Pohár s pálfiovským erbom

Text: Daniel Hupko
Foto: Slovenské národné múzeum

Jednoduchý valcovitý, smerom hore sa mierne kónicky rozširujúci pohár z číreho skla je z vonkajšej strany zdobený emailovou maľbou predstavujúcou pálfiovský erb, štylizované kvetinové motívy a nápis „COM· DE· PÁLFY· // 1624", ktorý datuje vznik pohára. Pri jeho hornej hrane sa nachádza ozdobný hrubý pásik z plátkového zlata, ktorého dolný okraj je lemovaný radom bodiek z bieleho emailu. Ide o jedinečný a veľmi vzácny doklad juhonemeckej sklárskej tvorby prvej tretiny 17. storočia v slovenských múzejných zbierkach. Napriek tomu, že nepoznáme člena pálfiovského rodu, pre ktorého bol pohár v prvej štvrtine 17. storočia vyrobený, vieme, že do vlastníctva rodiny sa znovu dostal až v apríli 1897. V talianskom Bolzane ho v starožitníctve počas jedného zo svojich liečebných pobytov zakúpil gróf Móric Pálfi (Pálffy; 1812 – 1897) a poslal svojmu synovi Jozefovi (1853 – 1920) do Smoleníc. S najväčšou pravdepodobnosťou sa pohár do zbierok SNM – Múzea Červený Kameň dostal práve zo Smolenického kaštieľa ako konfiškát jeho vnútorného zariadenia po druhej svetovej vojne. Pozoruhodný je neporušený stav, v ktorom pohár prečkal búrlivé udalosti záveru druhej svetovej vojny. Dokonalý pôvodný stav a poznanie minulosti zaraďujú tento pohár k najstarším a najvýznamnejším dokladom európskej sklárskej produkcie v zbierkach Slovenského národného múzea. 

Pohár je súčasťou zbierkového fondu SNM – Múzea Červený Kameň. 

Sklo kolorované emailom / Južné Nemecko / 1624
Rozmery: v. 8,5 cm, Ø hornej časti 7 cm, Ø pätky 5,5 cm