Pokál – cena víťaza „Regatta Pola 1908“

Pokál – cena víťaza „Regatta Pola 1908“

SNM – Múzeum Betliar

Strieborný pokál so zláteným vnútrom – cena pre víťaza regaty konanej v roku 1908 v Pule (dnešné Chorvátsko). S gravírovaným textom: "Regatta Pola 1908 / Andrássy Geza", s majstrovskou značkou: A. Bachruch, Budapešť, iné značenie z roku 1872.

SNM – Múzeum Betliar spravuje zbierkové predmety z pozostalosti po rodine Andrássy a svoju akvizičnú činnosťou zameriava výlučne na predmety kultúrnej hodnoty, pochádzajúce z proveniencie rodu, resp. v minulosti patriace jednotlivým členom rodu. Pokál je spojený s osobou grófa Gejzu I. Andrássyho (1856 – 1938), majiteľa kaštieľa v Betliari, jedného z najväčších športovcov a popularizátorov športových disciplín v Uhorsku a priamo nadväzuje na iné zbierkové predmety z fondu múzea, čím zvyšuje ich hodnotu (napr. historické fotografie, tlačoviny a i.). Pokál bol získaný kúpou v online aukcii aukčnej siene Dorotheum.