Slovenské dni 2022 na Viedenskej univerzite

Slovenské dni 2022 na Viedenskej univerzite

V dňoch 13. – 15. júna 2022 sa na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity uskutočnili tradičné Slovenské dni. Išlo už o ich siedmy ročník, prvé sa konali v roku 2015 pri príležitosti narodenia Ľudovíta Štúra. Tak, ako po minulé roky, aj tentokrát ich koncepčne pripravila, programovo aj organizačne zabezpečila lektorka slovenského jazyka a kultúry na univerzite vo Viedni Viera Wambach. 

Počas troch dní si študenti a milovníci slovenskej kultúry mohli vypočuť zaujímavé príspevky, prezentované účastníkmi z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Filozofickej fakulty PU v Prešove, Ústavu pamäti národa a ďalšími hosťami. Na pozvanie organizátorov sa Slovenských dní 2022 zúčastnil riaditeľ Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslav Džoganík, ktorý vystúpil s prednáškou na tému Literárne pamiatky vo fondoch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry. 

„Je dobré, že slovakistika vo svete sa aj v týchto neľahkých časoch rozvíja. Je to zásluha inštitucionálnej spolupráce, kontaktov na akademickej úrovni aj individuálnych aktivít odborníkov. Slovakistika – to nie je len záležitosť jazyka, ale aj literatúry, histórie, kultúry, etnológie..., teda na podujatiach podobného charakteru je celkom určite priestor aj na prezentáciu múzejnej činnosti“, povedal J. Džoganík.