Slovenské národné múzeum (SNM) v čase pandémie koronavírusu COVID-19

Slovenské národné múzeum (SNM) v čase pandémie koronavírusu COVID-19

 

 • Všetky expozície a výstavy 18 špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea sú pre návštevníkov v súlade so zasadnutím Krízového štábu SNM zo dňa 27. marca 2020 uzavreté na dobu neurčitú.
 • Okrem stálych expozícií sú v múzeách SNM preventívne už od 10. marca 2020 zatvorené aj nosné výstavné projekty, ako napríklad Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc v sídelnej budove SNM, Divadelné storočie, Stopy a postoje a tiež výstava Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ v SNM – Historickom múzeu, Na piatok i sviatok – výstava o odievaní v regióne Turiec v SNM – Múzeách v Martine či Príbehy z regálov v SNM – Spišskom múzeu a mnohé ďalšie. Viac informácií o týchto výstavách a aktuálnej situácii je na webových stránkach SNM – www.snm.sk.
 • V súčasnosti nevieme posúdiť, ako dlho bude núdzový stav na Slovensku trvať. Slovenské národné múzeum preto aktuálne prehodnocuje svoj výstavný plán na rok 2020. Po opätovnom otvorení však pravdepodobne nebude schopné zrealizovať všetky plánované projekty v tomto roku.
 • Mnohé z múzeí SNM pripravujú zaujímavé výstavy a podujatia, ale ich realizácia bude závisieť od vývoja momentálnej mimoriadnej situácie. V sídelnej budove pod záštitou UNESCO a v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v SR napríklad pripravujeme unikátny výstavný projekt o živote a tvorbe japonského umelca, maliara a drevorytca z obdobia Edo Kacušika Hokusaia. Otvorenie výstavy malo byť koncom mája 2020, po rokovaniach s japonskou stranou bol termín otvorenia presunutý na koniec septembra 2020. V SNM – Historickom múzeu pripravujeme výstavu o Inkoch. Aj termín otvorenia tejto výstavy bude aktualizovaný.
 • Z dôvodu núdzového stavu sú žiaľ ohrozené aj zahraničné projekty múzea, ako napríklad výstava v Observatóriu v Meudone, ktorú Slovenské národné múzeum pripravilo v spolupráci s VŠVU, Veľvyslanectvom SR v Paríži a francúzskym partnerom a ktorej termín otvorenia bol predbežne posunutý z 10. marca 2020 na máj alebo jún 2020. Podobne je to aj s realizáciou výstavy v Prahe, kde mala byť pôvodne 30.4.2020 otvorená výstava Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ.
 • V prípade SNM sa aktuálna situácia netýka len uzatvorenia výstav a expozícií, ale boli zrušenie aj mnohé tradičné podujatia, ktoré majú návštevnosť v desiatkach tisíc návštevníkov, napr. burzy na Červenom Kameni, podujatia na Bojnickom zámku, na Spišskom hrade, Betliari, Modrom Kameni, v Múzeu slovenskej dediny v Martine apod.
 • Osobitne nás mrzia prerušené aktivity múzejnej pedagogiky. Ročne múzeum navštívia tisícky žiakov a študentov, pre ktoré múzeum pripraví desiatky programov a realizuje stovky hodín múzejnej pedagogiky, a to najmä v Historickom múzeu na Bratislavskom hrade, Prírodovednom múzeu v Bratislave, Múzeu holokaustu v Seredi, Etnografickom múzeu a Múzeu slovenskej dediny v Martine a ďalších. Práve pri programoch pre žiakov a študentov sme zaznamenali pokles už koncom februára 2020, keď nastalo hromadné rušenie objednaných skupín. Časť pripravených a aj novo vytvorených programov preto presúvame na internet, aby ich mohli využiť deti doma.
 • Pokiaľ ide o obľúbené podujatie Noc múzeí a galérií, od organizátorov Európskej Noci múzeí a galérií vo Francúzsku sme obdržali návrh na posunutie termínu tohtoročnej Noci múzeí a galérií na Slovensku na 14. novembra 2020, s čím sme súhlasili. Všetci veríme, že v tomto termíne bude situácia ohľadom pandémie ukončená. SNM ako hlavný koordinátor podujatia už pripravuje všetky kroky na úspešnú realizáciu tohto podujatia.
 • SNM v rámci možností v súčasnosti presúva svoju prezentačnú činnosť na internet. V tomto smere využívame najmä sociálne siete alebo webové stránky na zverejnenie aktualít z oblasti zbierkového fondu, práce v múzeu, SNM na týchto kanáloch prinesie viacero reportáží, fotografií a ďalších informácií o svojich aktivitách. Záujemcovia si ich môžu pozrieť aj na novo spustenom formáte Blog – Múzeum online na webových stránkach SNM, ktorý dennodenne aktualizujeme. V tomto čase sa dokončujú aj projekty v rámci projektu Digitálna výstava, ktoré budeme postupne zverejňovať.
 • V Múzeu slovenskej dediny v Martine a Národopisnej expozícii v prírode vo Svidníku napriek mimoriadnej situácie začnú poľnohospodárske práce. Pôjde o nevyhnutné zabezpečenie prác v agroexpozícii a predzáhradkách pri expozičných objektoch, ktoré je možné posunúť len do určitej miery (napr. rezy ovocných drevín, predsejbová príprava polí, sejba polí, údržba lúk a pasienkov a i.). Ak bude situácia pretrvávať, v máji by sa mali strihať ovce a tiež by sa malo začať s kosením lúk. Niektoré práce v agroexpozícii súvisia aj so zooexpozíciou (napr. z dopestovaných obilnín zabezpečujeme kŕmenie zvierat).
 • SNM nezastavilo svoje rekonštrukčné, prípravné a stavebné práce. Pokračujeme v obnove a záchrane Spišského hradu, ďalej prebiehajú predprípravné stavebné práce a archeologický výskum na hrade Krásna Hôrka, tiež stavebné práce na Bojnickom zámku, ukončujú sa práce v kaštieli Dolná Strehová a na hrade Modrý Kameň. Všetky tieto činnosti vykonávame za prísnych bezpečnostných podmienok, aby nedošlo k poškodeniu zdravia našich zamestnancov, ako aj dodávateľov. O postupe všetkých prác budeme informovať samostatnými blogmi a tlačovými správami.

Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM