SNM pokračuje v rekonštrukcii Spišského hradu

SNM pokračuje v rekonštrukcii Spišského hradu


Slovenské národné múzeum aj napriek šíriacej sa epidémii koronavírusu na Slovensku zatiaľ pokračuje vo viacerých investičných projektoch. Jeden z nich prebieha na Spišskom hrade. Už vyše roka sa realizuje prvá časť pripravovanej generálnej rekonštrukcie románskeho paláca a západných palácov v hornom nádvorí hradu. Práce sa dotýkajú rekonštrukcie architektúry tzv. kapitánskeho domu a renesančnej brány, nazývanej „Thurzovská". Prebiehajúce práce výrazne zlepšia aj inžinierske siete a zvýšia ochranu pamiatky a jej návštevníkov pred búrkou realizovaným aktívnym bleskozvodom. Slovenské národné múzeum na prácach, spojených s cieľom záchrany tejto našej historickej pamiatky, zapísanej na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, k dnešnému dňu preinvestovalo 513 300 eur, z toho len za marec tohto roka 70 500 eur.

Momentálne sa na Spišskom hrade v rámci I. etapy jeho obnovy vykonávajú kompletizácie elektroinštalácie a slaboprúdu v kapitánskom dome na strednom nádvorí. Dostavalo sa lešenie pre reštaurátorov a pokračuje oprava poškodených korún a muriva nad renesančnou bránou, ukončila sa montáž zdravotechnických inštalácií. „Pri sanácii hradného brala pod západnými palácmi sa blížime do finále, čaká nás ešte hĺbkové zaisťovanie brala vŕtaním kotiev a zalievaním. Z ďalších prác prebiehajúcich v tomto roku môžeme spomenúť napríklad ukončenú opravu interiéru a zabudovaného nábytku v informačnom centre Spišského hradu, opravu podláh v kruhovej veži alebo opravu poškodených vitrín expozície, pripravuje sa oprava hlavnej vstupnej brány. Výrazne pokročili práce na odstraňovaní statickej poruchy hradných múrov opevneného predhradia. Patrí k nim predovšetkým odstránenie náletov a výrubov z hradného kopca, príprava stavebných opráv staticky narušenej časti hradného múru či doskúmanie kritickej poruchy múrov opevnenia predhradia Spišského hradu", vysvetľuje Mária Novotná, riaditeľka Spišského múzea v Levoči.

Slovenské národné múzeum pozorne sleduje situáciu ohľadne koronavírusu a tak, ako pristúpilo už od 10.3. k dočasnému uzavretiu všetkých svojich špecializovaných múzeí pre verejnosť, ktoré pred týždňom predĺžilo na dobu neurčitú, je pripravené v prípade potreby upraviť aj ďalší postup pri rekonštrukcii Spišského hradu. „Všetky práce v priestoroch Spišského hrad sú v súčasnosti vykonávané dodávateľsky a prebiehajú okrem informačného centra v exteriéri, v dostatočnom priestorovom rozptyle. Za bezpečnosť a dodržiavanie nariadení krízového štábu v súvislosti so šírením koronavírusu, vrátane ochrany zdravia pracovníkov na stavbe, zodpovedajú konatelia a majitelia dodávateľských firiem. Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči vykonáva len nevyhnutnú kontrolu prostredníctvom oddelenia prevádzky. V priestoroch Spišského hradu zamestnanci múzea nepracujú. Vieme, že situácia sa každú chvíľu mení, no veríme, že minimálne tie práce, súvisiace so zabezpečením ochrany a eliminácie havarijných stavov v dôležitých častiach Spišského hradu, budú môcť byť čo najskôr ukončené," dodáva Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea.