Spoločná emisia známok Slovenska a Izraela a izraelská obálka prvého dňa

Spoločná emisia známok Slovenska a Izraela a izraelská obálka prvého dňa

Zvukova_nahravka (MP3, 3,7 MB)

Vypočujte si výklad kurátorky Jany Schreiberovej, kurátorky SNM – Múzea židovskej kultúry

Prvé poštové známky vydala izraelská pošta v nedeľu 16. mája 1948, deň po vyhlásení nezávislosti (15. máj 1948), ktoré pripadlo na sobotu (šabat) – deň odpočinku. Spolu so známkami začala izraelská pošta vydávať aj obálky prvého dňa, označované spoločne  medzinárodnou skratkou FDC – First Day Cover. 

Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry (SNM – MŽK) v Bratislave má vo svojich zbierkach FDC štátu Izrael. V priestoroch múzea sa vystavovali prvýkrát v máji 2013 pri príležitosti 65. výročia vzniku samostatného štátu Izrael. Zbierka FDC predstavuje vydania izraelských poštových známok od roku 1949 do roku 2001. Vydania sú spojené s rôznymi oblasťami života, rovnako ako v ostatných štátoch sveta – od prijatia Izraela do OSN, otvorenia poštových úradov, filatelistických výstav cez portréty prezidentov, spisovateľov, básnikov, športovcov, rabínov, až po športové hry, umenie, architektúru a mnohé ďalšie témy. Z historického aj umeleckého hľadiska tak vydania tvoria jednu z najvýznamnejších súčastí zbierky múzea. 

Slovenská pošta spolu s izraelskou poštou vydali v roku 1999 spoločnú emisiu poštových známok na jednom priehradkovom liste s tematikou židovskej kultúry na Slovensku. Známky zobrazujú džbány habánskej keramiky z rokov 1734 (18 Sk) a 1776 (12 Sk), ktoré má SNM –MŽK v Bratislave vystavené v stálej expozícii. Známky boli vydané v priehradkovom liste. Autorom ich návrhu je umelec Martin Činovský. Rytcom známky v hodnote 18 Sk je Rudolf Cigánik a známky v hodnote 12 Sk František Horniak. Známka platila v poštovom obehu od 23. novembra 1999 do 31. decembra 2008. Izraelská pošta vydala tiež dve verzie týchto poštových známok, jednu FDC a pamätný list so známkami Izraela a Slovenska. 

Na FDC možno okrem spomínaných známok vidieť v ľavom hornom rohu bežiacu gazelu – symbol izraelskej poštovej služby. Na pečiatkach na obálke sú zobrazené aj barches (židovský chlieb) na izraelskej pečiatke z 23. novembra 1999 a chanukija (židovský deväťramenný svietnik) na slovenskej pečiatke z 25. novembra 1999. Grafický motív dopĺňa farebné vyobrazenie hlineného svietnika z 2. storočia v ľavej časti obálky. 

Viacfarebné známky s rozmermi 26 x 40 mm vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou dvojfarebnej oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom na spoločných tlačových listoch. V medzipolí tohto listu sa nachádza vyobrazenie ďalšieho religiózneho predmetu, tentoraz jadu (ukazovadla). 

Tlačový list aj obálku FDC získalo Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry do svojich zbierok v roku 2020.