Účinkujú zbierky

Účinkujú zbierky

Text: Diana Kmeťová Miškovičová, dokumetátorka SNM – Múzea Bojnice 
Foto: SNM – Múzeum Bojnice

Dozaista nikoho neprekvapí, že sa Bojnický zámok už stal kulisou pre mnohé filmy, rozprávky či dokumenty. Dnešná podoba zámku ho na túto úlohu doslova predurčuje. Avšak málokto vie, že nielen zámok, ale aj zbierky SNM – Múzea Bojnice si už vo filme „zahrali".

Pozorní diváci a fanúšikovia zámku si určite všimli, že jednou z kulís vo filmovom muzikáli Noc na Karlštejně bol aj Bojnický oltár. Cisárovná Alžbeta (zvaná aj Eliška), ktorá túži po blízkosti manžela, cisára Karola IV., prichádza tajne na Karlštejn a žiada o pomoc pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubíc. Arcibiskup navrhne, aby strávila noc pred komnatami manžela prezlečená za páža. V pracovni Arnošta z Pardubíc, kde sa spiklenci dohovárajú, sa nachádza aj priestor pre modlitby s oltárom – samozrejme s tým bojnickým. Bojnický oltár si zahral malú úlohu aj v inej historickej komédii. Zhodou okolností tiež s manželkou cisára Karola IV., ale tentoraz s jeho prvou – francúzskou princeznou Blankou z Valois. Vo filme Slasti otce vlasti prichádza táto dáma do Čiech, aby sa za Karola IV. vydala. Na svojho snúbenca čaká v dennej miestnosti v kláštore. Tu na stene visia tri horné tabule Bojnického oltára, ktorý, určite právom, obdivujú dvorania zo sprievodu princeznej. 

Fotofrafia Bojnického oltáta

Bojnický oltár, zdroj: SNM – Múzeum Bojnice 

Ďalšiu z úloh zbierkového predmetu – obrazu z Bojnického zámku, si mohli všimnúť iba skutoční nadšenci a fanúšikovia múzea. Obraz si tentoraz zahral spoločne s Georgom Cloonym a Nicol Kidman v akčnom filme Peacemaker (1997). A ako k tomu došlo? Film sa nakrúcal čiastočne aj v Bratislave, na Bratislavskom hrade. Práve v tom čase tu mali vystavený obraz zo SNM – Múzea Bojnice portrét Jozefa I. v divadelnom kostýme. Vtedy ešte kurátori múzea netušili, že ide o unikátne maliarske dielo, pochádzajúce z pôvodných zbierok posledného majiteľa zámku Jána Pálfiho (1829 – 1908), ktorých súčasti sa dnes nachádzajú v rôznych európskych inštitúciách i v súkromnom vlastníctve. V pôvodných zbierkach bol obraz definovaný pod názvom Španielsky infant a pochádza z kaštieľa v Kráľovej pri Senci.

Fotografia portrétu Jozefa I. v divadelnom kostýme

Portrét Jozefa I. , zdroj: SNM – Múzeum Bojnice

Viac o zaujímavom a spletitom osude obrazu – portréte Jozefa I. si môžete prečítať v príspevku kurátorky múzea Kataríny Malečkovej v časopise Pamiatky a múzeá – revue pre kultúrne dedičstvo 4/2020, ako aj v ďalšom z príspevkov Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice. Sledujte nás.