Vážne nevážne o Majstrovi Pavlovi

Vážne nevážne o Majstrovi Pavlovi

Majster Pavol, o rukách, čo menili drevo na krásu. S hosťom PhDr. Františkom Gutekom. 

Vypočuť epizódu