Hlava jeleňa s parožím

Hlava jeleňa s parožím

SNM – Múzeum Červený Kameň

Múzeu sa podarilo získať kovový odliatok monumentálnych rozmerov a mimoriadnej výtvarnej kvality – hlavu jeleňa s parožím z prelomu 19. a 20. storočia, určenú pravdepodobne ako exteriérovú dekoráciu fasády. Hoci dielo nie je signované, vzhľadom na výtvarný prejav a charakter modelácie je možné predpokladať,  že ide o prácu renomovaného sochára, azda Alojza Stróbla (1856 – 1926). So zreteľom na lokalitu a motív, odkazujúci na ústrednú erbovú figúru z Pálffyovského rodového erbu, sa možno domnievať, že išlo o výzdobu jedného z Pálffyovských objektov.