Obraz Maríny Paulínyovej

od 24. 5. 2024

Obraz Maríny Paulínyovej

SNM – Historické múzeum

V roku 2023 obohatilo múzeum svoje zbierky o obraz českého maliara Václava E. Nádherného, spodobujúci slovenskú diplomatku Marínu Paulínyovú, ktorá sa významným spôsobom aktivizovala v prospech formovania a vzniku prvej ČSR. Portrét, kde je Marína vyobrazená v čičmianskom kroji,  nie je len umeleckým dielom, ale aj historickým dokumentom s významnou výpovednou hodnotou danej doby.

Marína Paulínyová *28. 3. 1897, Slovenské Pravno – † 5. 10. 1945, Blackbushe, Veľká Británia
Detstvo prežila v Turci v národne uvedomelej rodine. Z ekonomických dôvodov, ako aj pre národnostné pomery v Uhorsku, sa rodina rozhodla odísť do Spojených štátov amerických (1905). Marína skončila štúdium na obchodnej škole YWCA (Združenie mladých kresťanských žien) v Chicagu v roku 1916.  Od rok 1917 pracovala na československom konzuláte v New Yorku.  V roku 1919 pricestovala do Vladivostoku, aby ako tlmočníčka pomáhala Americkému červenému krížu pri organizovaní pomoci československým légiám na Sibíri. Od roku 1924 propagovala a predávala slovenskú ľudovú tvorbu v USA. Za svoje úsilie o pomoc a propagáciu Československa bola v roku 1936 požiadaná Milanom Hodžom, aby viedla Slovakotour. Po Mníchovskej dohode emigrovala do Veľkej Británie, kde pomáhala exilovému Československému červenému krížu organizovať humanitárnu pomoc pre českých a slovenských zajatcov. Po skončení 2. svetovej vojny  zahynula v lietadle, ktoré sa krátko po štarte sa zrútilo, keď sa Paulínyová vracala domov. Jej osud pripomína životný príbeh Milana Rastislava Štefánika, preto je Marína Paulínyová označovaná aj ako „Štefánik v sukni“ . V roku 1947 bola Marína vyznamenaná Vojnovým krížom in memoriam.

Obraz namaľoval v roku 1924 Emanuel Václav Nádherný, Čech žijúci v USA.

Potrvá ešte
prebieha