Bezplatné stredy v múzeách SNM

3. 10. 2022

Bezplatné stredy v múzeách SNM

Múzeá Slovenského národného múzea oznamujú svojim návštevníkom, že bezplatný vstup pre verejnosť bude s účinnosťou od 1. októbra 2022 každú prvú stredu v mesiaci – po prvý raz v stredu 5. októbra 2022. 

Cieľom opatrenia podľa Príkazu ministerky kultúry č. 16/2022 pre múzeá a galérie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR je podpora návštevnosti najmä zo strany študentov, študentiek a školopovinných detí v rámci výučby a vzdelávania. Bezplatné stredy tak nahradia doterajšie prvé voľné nedele v mesiaci. 

Príkaz ministerky kultúry č. 16/2022 nadobúda účinnosť 1. októbra 2022 – vstup v nedeľu 2. októbra 2022 sa riadi aktuálne platným cenníkom múzeí SNM.