Dokumentačné centrum slovenského vysťahovalectva ako nová organizačná zložka Slovenského národného múzea

4. 7. 2022

Dokumentačné centrum slovenského vysťahovalectva ako nová organizačná zložka Slovenského národného múzea

Slovenské národné múzeum (SNM) si v predvečer Dňa zahraničných Slovákov (5. júl) dovoľuje informovať, že 1. júla 2022 vzniklo Dokumentačné centrum slovenského vysťahovalectva, ako nová organizačná zložka SNM – Historického múzea v Bratislave.  

Dokumentačné centrum slovenského vysťahovalectva bolo vytvorené na základe uznesenia vlády, (č. 387/2022 zo dňa 8. 6. 2022), ktoré je súčasťou Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026. Vytvorením Dokumentačného centra poverilo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) generálneho riaditeľa SNM zo dňa 17. 6. 2022. Jednou z hlavných úloh Dokumentačného centra bude spolupráca na koncepcii Múzea slovenského vysťahovalectva, ako aj na príprave podkladov jeho budovy. Celý projekt zabezpečuje MK SR. 

Pamätník a samostatná pamäťová inštitúcia – Múzeum slovenského vysťahovalectva, ako súčasť Slovenského národného múzea, má byť vybudovaný v Bratislave do roku 2028. V tejto súvislosti vládny kabinet uložil príslušné úlohy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstvu kultúry SR: rezort má okrem vytvorenia Dokumentačného centra predložiť do konca aktuálneho roka návrh na zriadenie múzea a zo svojej rozpočtovej kapitoly naň prispievať každoročne, až do vybudovania sumou 100 000 eur. Spolu s magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky a Metropolitným inštitútom Bratislavy ministerstvo zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie, uskutoční architektonickú súťaž a uzavrie zmluvy s dodávateľom na výstavbu múzea. Schválené uznesenie vlády predpokladá, že od roku 2029 bude na prevádzku Múzea slovenského vysťahovalectva v štátnom rozpočte vyčlenená suma jeden milión eur ročne. 

„Slovenské národné múzeum už niekoľko desaťročí zbiera predmety spojené so životom Slovákov v zahraničí tak, ako to vyplýva zo zriaďovacej listiny SNM. V súčasnosti múzeum spolupracuje s inštitúciou National Czech and Slovak Museum and Library v Cedar Rapids  (Iowa, USA), ktorá je oficiálnou kultúrnou ustanovizňou na zabezpečenie zbierkovej a popularizačnej činnosť pre Slovákov a Čechov v Spojených štátoch amerických. Za posledných 150 rokov emigrovala za hranice vlasti takmer jedna tretina Slovákov. Teší nás preto, že v blízkej budúcnosti vznikne samostatná vedecko-výstkumná inštitúcia – Múzeum slovenského vysťahovalectva, ktorá bude mapovať, skúmať a sprístupňovať verejnosti činnosť a dedičstvo krajanov v zahraničí,“ uviedol Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.