Dr.h.c. prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.

16. 12. 2022

Dr.h.c. prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.

Slovenské národné múzeum s ľútosťou oznamuje, že nás dňa 15. 12. 2022 vo veku 90 rokov opustil jeden z bývalých riaditeľov SNM. 

Rozlúčka so zosnulým bude v stredu 21. 12. 2022 o 15.30 h v bratislavskom Krematóriu. 

Česť jeho pamiatke!