Nahliadnite do prvého tohtoročného čísla časopisu Pamiatky a múzeá

26. 4. 2024

Nahliadnite do prvého tohtoročného čísla časopisu Pamiatky a múzeá

Nové číslo Pamiatok a múzeí prináša tri príspevky zamerané na architektúru: výskum Korenekovského domu v Banskej Štiavnici predstavuje David Raška, výsledky predovšetkým archívneho bádania sústredené na pútnickú kaplnku v Borskom Mikuláši prezentuje Mária Zacharová a o zahraničnom kontexte interiéru andrášiovského mauzólea v Krásnohorskom Podhradí píše Veronika Pichaničová. V oblasti technických pamiatok vám ponúkame príspevok Ivana Mrvu venovaný nerealizovanému zámeru vybudovať  hlavnú železničnú stanicu v bratislavskom Podhradí. Slavomíra Macáková zostavila zaujímavý text o vzniku tzv. košického kinového kartelu, ktorý v tomto meste existoval za prvej republiky. Prečítate si aj správu o českej spoluúčasti na zápise ručne vyrábaného skla do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, ktorej autorom je Petr Nový. Zbierku votívnych darov zo zámockej Kaplnky Blahoslavenej Panny Márie v Hlohovci predstavuje Stanislava Cepková. O najnovšom prírastku do siete košických ustanovizní – Múzeu vila ateliér Mathé s dielami vynikajúceho slovenského sochára – informuje Miroslav Kleban. Dva príspevky odkazujú na zahraničné pamiatky: článok Martina Konečného o slovinskom Kostole Sv. Ducha v Javorci, spojenom s udalosťami prvej svetovej vojny i slovenským kontextom, a príspevok Kamila Frejlicha a Piotra Skowrońského o barokových kúpeľoch v poľskej Varšave, adaptovaných na moderné kultúrne centrum. Udalosť stredoeurópskej výstavnej sezóny pripomenie recenzia budapeštianskej prezentácie diel Augusta Renoira od Ľubomíra Podušela a o atraktívnom múzeu automobilových veteránov v Ivanke pri Dunaji sa dozviete z rozhovoru s jeho správcom a kurátorom Františkom Valíčkom.