Nové čísla časopisu Múzeum

2. 11. 2023

Nové čísla časopisu Múzeum

Milí naši čitatelia,

v e-shope SNM, vo vybraných múzeách a v predajniach ÚĽUV-u (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Tatranská Lomnica) si môžete zakúpiť druhé aj tretie číslo časopisu Múzeum v roku 2023.

Druhé číslo je venované 130. výročiu vzniku Slovenského národného múzea, ktoré vzišlo z aktivít Muzeálnej slovenskej spoločnosti v roku 1893. V súčasnosti je SNM najväčšou inštitúciou rezortu kultúry na Slovensku s najpočetnejším a najkvalitnejším zbierkovým fondom. Toto významné jubileum sme si na stránkach časopisu pripomenuli prezentáciou mimoriadne hodnotných, no menej známych zbierkových predmetov zo zbierok 18 špecializovaných múzeí SNM. Každé z múzeí, ktoré nájdete naprieč celým Slovenskom, prezentovalo svoj zbierkový fond vybranými predmetmi podľa vlastného uváženia. Záverečný príspevok od zamestnancov Archívu SNM približuje osobnosti, ktoré utvárali podobu SNM počas 130 rokov jeho bohatej histórie.

Tretie tohtoročné číslo prináša zaujímavú hlavnú tému s názvom Zlatníctvo – Liturgické predmety. Jeho odbornou garantkou bola kurátorka SNM – Historického múzea PhDr. Alena Piatrová, PhD.

Príspevky prinášajú informácie o tom, čo je kult a rítus, aký je muzeálny kontext liturgických predmetov a ako treba pristupovať k ich ochrane. Predstavíme vám zlatnícke liturgické predmety z Arcidiecézního muzea v Olomouci, z chrámového pokladu Katedrály sv. Emeráma v Nitre, z Múzea mesta Bratislavy, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a z Východoslovenského múzea v Košiciach. Záver hlavnej témy prináša zaujímavý rozhovor s reštaurátorom zlatníckych diel Petrom Mišíkom. V rubrike Múzejné zbierky spoznáte predmety, ktoré skrášľujú Tóru, ale aj zbierku sfragistiky v Krajskom múzeu v Prešove. V ďalších rubrikách sa dočítate o Spišskom diecéznom múzeu či Múzeu obuvi v Kluknave, ale tiež o činnosti múzeí a galérií za minulý rok a o podujatí Noc múzeí a galérií, ktorá sa konala v máji 2023.

Veríme, že v oboch číslach nášho/vášho časopisu si nájdete podnetné a informačné hodnotné príspevky, ktoré Vás zaujmú.