Stretnutie organizátorov k Noci múzeí a galérií 2023

24. 2. 2023

Stretnutie organizátorov k Noci múzeí a galérií 2023

Organizačné stretnutie zástupcov múzeí, galérií a zúčastnených kultúrnych inštitúcií k podujatiu Noc múzeí a galérií 2023 v Bratislave a BSK sa koná 2. marca 2023 o 9.30 h v sídelnej budove SNM na Vajanského nábr. 2 v Bratislave.
Program - nastavenie spolupráce a časový plán realizácie podujatia v inštitúciách v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji.

Tešíme sa na vašu osobnú účasť

Centrum múzejnej komunikácie SNM