Vedecká konferencia CSTI 2023

13. 10. 2022

Vedecká konferencia CSTI  2023

Slovenské národné múzeum
Slovenská technická univerzita v Bratislave

vás pozývajú na vedeckú konferenciu CSTI 2023

Interdisciplinárny výskum a ochrana kultúrneho dedičstva
Interdisciplinary Research and Cultural Heritage Conservation

21. –  23. marca 2023

Slovenské národné múzeum
Bratislavský hrad, Bratislava  

Konferencia  CSTI 2023  nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie

  • CSTI 2011 (Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva),
  • CSTI 2013 (Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva),
  • CSTI 2015 (Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva
  • CSTI 2018 (Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí). 

Bližšie informácie potrebné k účasti