Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2023

30. 1. 2024

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2023

Milí čitatelia, odborná i laická verejnosť, priaznivci pamiatok, ich poznávania, ochrany a popularizácie. Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, vás vyzýva k zasielaniu nominačných návrhov na výročné ceny časopisu za rok 2023, ktoré budú udelené za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva vo vybraných kategóriách:

OBJAV – NÁLEZ – AKVIZÍCIA
EXPOZÍCIA – VÝSTAVA
PUBLIKÁCIA – PERIODICKÁ TLAČ
OBNOVA – ADAPTÁCIA
REŠTAUROVANIE
PODUJATIE
AUDIOVÍZIA – MULTIMÉDIÁ
Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2023.
Návrhy posielajte prostredníctvom formulára na webe SNM: https://www.snm.sk/?vyrocnecenypam do 15. apríla 2024.
V prípade nejasností kontaktujte redakciu na adrese: vyrocneceny@snm.sk, + 421 2 20 491 232.
Ak viete o pozoruhodnom diele či projekte, ktorý by si zaslúžil ocenenie, dajte nám o ňom vedieť. Tešíme sa na vaše nominácie!
 
Foto: J. Šipöcz