Kurz múzejnej pedagogiky 2023-2024

Kurz múzejnej pedagogiky 2023-2024

od 11. 9. 2023 do 21. 5. 2024
Prezenčné štúdium akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Štúdium je určené zamestnancom múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí pracujú, alebo majú záujem pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách.

Cieľová skupina

Zamestnanci múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí sa venujú edukácii návštevníkov, a ďalším záujemcom o prácu v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách. Kurz je určený pracovníkom s trvalým pracovným pomerom v múzeu alebo inej kultúrnej inštitúcii, prípadne osobám s minimálne polročnou praxou v niektorej z kultúrnych inštitúcií. 

Profil absolventa

Cieľom vzdelávacieho programu je, aby účastník získal odborné vedomosti a zručnosti k sprístupňovaniu obsahu výstav a expozícií múzeí rôznym cieľovým skupinám. Účastník má možnosť naučiť sa metódy sprevádzania návštevníkov, prácu s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, organizačné zabezpečenie návštevníckej prevádzky a prípravu sprievodných podujatí, či tvorbu múzejno-didaktických materiálov k expozíciám, výstavám a edukačným programom.

Prihláška (DOCX, 183,2 kB) Prihláška (PDF, 1,1 MB)

Rozvrh kurzu (XLSX, 96,0 kB) Rozvrh kurzu (PDF, 992,1 kB)

Kontakt: katarina.kaza@snm.sk

Image by pch.vector on Freepik