Kurz múzejnej pedagogiky 2024-2025

Kurz múzejnej pedagogiky 2024-2025

od 9. 9. 2024 do 5. 5. 2025
Prezenčné štúdium akreditované Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Štúdium je určené zamestnancom múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí pracujú, alebo majú záujem pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách.

Cieľová skupina

Zamestnanci múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí sa venujú edukácii návštevníkov, a ďalším záujemcom o prácu v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách. Kurz je určený pracovníkom s trvalým pracovným pomerom v múzeu alebo inej kultúrnej inštitúcii, prípadne osobám s minimálne polročnou praxou v niektorej z kultúrnych inštitúcií. 

Profil absolventa

Cieľom vzdelávacieho programu je, aby účastník získal odborné vedomosti a zručnosti k sprístupňovaniu obsahu výstav a expozícií múzeí rôznym cieľovým skupinám. Účastník má možnosť naučiť sa metódy sprevádzania návštevníkov, prácu s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, organizačné zabezpečenie návštevníckej prevádzky a prípravu sprievodných podujatí, či tvorbu múzejno-didaktických materiálov k expozíciám, výstavám a edukačným programom.

Prihláška (DOCX, 169,3 kB) Prihláška (PDF, 581,1 kB)

Rozvrh kurzu (PDF, 188,7 kB) Rozvrh kurzu (XLSX, 103,5 kB)

Kontakt: katarina.kaza@snm.sk

Image by pch.vector on Freepik