Aktuálne výstavy

« prvá   < predošlá

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 z 7

ďalšia >   posledná »

 

Bienále ilustrácií Bratislava 2019

Bienále ilustrácií Bratislava 2019 od 25. 10. 2019 do 6. 1. 2020
Historické múzeum

27. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2019 sa koná od 25. októbra 2019 do 5. januára 2020 vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea (SNM) – Historického múzea na 2. poschodí...

 

Výstava Grünberg

Výstava Grünberg od 25. 10. 2019 do 27. 1. 2020
Múzeum holokaustu v Seredi

Kolektív autorov fotograficky zdokumentoval miesta, na ktorých žila a pôsobila ortodoxná židovskú komunita v meste Zielona Góra (Grünberg) v Poľsku. Tá bola počas holokaustu úplne zničená. Prostredníctvom fotografií...

 

Zoltán Nagy: V poli

Zoltán Nagy: V poli od 23. 10. 2019 do 31. 1. 2020
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

(SK) Začínajúci grafický umelec, Zoltán Nagy, vošiel do povedomia svojou diplomovou prácou – sériou Madácha. Jeho bohatý intelektuálny svet a umelecké zručnosti jasne vyznačili jeho miesto v umeleckom svete. Jeho...

 

Výstava Národnej ceny za dizajn 2019. Súčasné dizajnové trendy

Výstava Národnej ceny za dizajn 2019. Súčasné dizajnové trendy od 9. 10. 2019 do 1. 12. 2019
Sídelná budova SNM

Národná cena za dizajn je dlhoročným prestížnym projektom, ktorý spoločne udeľujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam zrealizovaným v priebehu...

 

Intervencie do času

Intervencie do času od 7. 10. 2019 do 7. 12. 2019
Múzeum Bojnice

Diela autorov Ateliéru slobodnej kreativity 3D, Fakulty umení v Košiciach narušia zaužívanú stálu expozíciu Bojnického zámku. Intervencie budú umiestnené v expozícii len dočasne, presnejšie dva mesiace. Na podnet...

 

« prvá   < predošlá

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 z 7

ďalšia >   posledná »