Kontakty


PhDr
. Edita Bugalová, PhD.

riaditeľ
sídlo:    Brämerova kúria,
              Žižkova 18, P.O.BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:  edita.bugalova@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 281

 


Mgr. Sylvia Urdová, PhD.

zástupca
sídlo:     Brämerova kúria,
               Žižkova 18, P.O.BOX 13             
               810 06 Bratislava
e-mail:  sylvia.urdova@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 286
Kontakt

e-mail:   silvia.dydnanska@snm.sk                       
telefón: +421 2 204 91 281  
mobil:   +421 918 906 787 
web:     www.snm.sk 
Kontakty na zamestnancov múzea


Sídlo múzea:
SNM-Hudobné múzeum
Brämerova kúria, Žižkova 18
P.O. Box 13
810 06 Bratislava 16