Kontakty


Sídlo múzea:
SNM – Hudobné múzeum
Brämerova kúria, Žižkova 18
P.O. Box 13
810 06 Bratislava 16 

Kontakt
e-mail:   silvia.dydnanska@snm.sk                       
telefón: +421 2 204 91 281  
mobil:   +421 918 906 787 
web:     www.snm.sk 

PhDr. Edita Bugalová, PhD.
riaditeľ
sídlo: Brämerova kúria,
Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
e-mail: edita.bugalova@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 281

PhDr. Zlatica Kendrová, PhD.
zástupca
sídlo:     Brämerova kúria,
               Žižkova 18, P.O.BOX 13             
               810 06 Bratislava
e-mail:  zlatica.kendrova@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 286 

Kontakty na zamestnancov múzea

Ďalšie objekty múzea