Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti s uvedením názvu pracovnej pozície spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracúvaním poskytnutých osobných údajov zasielať na adresu: Slovenské národné múzeum – personálne oddelenie, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava, respektíve adresu špecializovaného múzea v rámci SNM, ktoré sú zverejnené na webových stránkach SNM s poznámkou „ Žiadosť o prijatie do zamestnania“.

 

Uchádzač o konkrétnu zverejnenú voľnú pracovnú pozíciu v Slovenskom národnom múzeu, udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, na základe (stiahnuť Word (DOCX, 11,8 kB), stiahnuť PDF (PDF, 36,5 kB)), zaslaného a vlastnoručne podpísaného súhlasu.

 

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o zamestnanie v Slovenskom národnom múzeu a žiada byť vedený v databáze uchádzačov o zamestnanie na dobu 6 mesiacov, udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, na základe (stiahnuť Word (DOCX, 11,7 kB), stiahnuť PDF (PDF, 36,6 kB)), zaslaného a vlastnoručne podpísaného súhlasu.

 

Uchádzač o zamestnanie, alebo o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorý svoje osobné údaje zasiela elektronickou poštou prostredníctvom siete internet, udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na základe (stiahnuť Word (DOC, 26,6 kB), stiahnuť PDF (PDF, 27,7 kB)) a priložiť, ako prílohu zasielaného emailu.

 

Uchádzač o uzatvorenie Dohody o prácach mimo pracovného pomeru v Slovenskom národnom múzeu, udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na základe (stiahnuť Word (DOCX, 11,9 kB), stiahnuť PDF (PDF, 28,1 kB)) doručeného do SNM a vlastnoručne podpísaného súhlasu.