Krojované bábiky Slovenska

od 5. 3. 2020 do 30. 6. 2020


Z pohodlia vašich domovov si pozrite, čitajte a počúvajte informácie o výstave, ktorá predstaví krásu a rozmanitosť krojov viacerých regiónov západného Slovenska, na verných replikách ľudového odevu prevažne z okolia Trnavy, Piešťan, Trenčína či Myjavy.


 
Reportáž z výstavy Krojované bábiky Slovenska(M4A, 1,3 MB)


Krojované bábiky Slovenska
O výstave hovorí Andrej Solár, riaditeľ SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Na výstave sú zastúpené krojované bábiky v tradičnom a obradovom odeve obce Šenkvice, jednej z viacerých oblastí na území dnešného Slovenska, ktoré osídlili Chorváti na úteku pred Turkami v 16. storočí. V širšom vymedzení môžeme pojmom kroj označiť tradičný odev príslušníkov národov, etnických skupín či regionálnych alebo lokálnych spoločenstiev. V našich zemepisných šírkach ide najmä o odev vidieckeho obyvateľstva, ktoré bolo späté s poľnohospodárskym spôsobom života. 

Krojovaná bábika predstavovala aj symbol rozlúčky s detstvom. V minulosti ich dostávali nevesty ako symbol ukončenia detstva a začiatku nového života spojeného so založením rodiny. Krojovaná bábika mala svoje miesto na nádherne ustlanej posteli. Bola symbolom krásy a ľudovej tradície spojenej s odkazom predkov. Bábika bola zároveň aj pripomienkou na rodný kraj, z ktorého nevesta pochádzala.

„Bábikárky" z Piešťan a okolia, ktorým v ich tvorbe pomáha najmä pani Veronika Cetliová, používajú tradičné materiály, postupy výroby a regionálne prvky. Bábikárky môžeme rozdeliť do troch kategórií - tie, ktoré reštaurujú odev, vyšívaný ich starými mamami, potom tie, ktoré tvoria nové kroje podľa tradičných vzorov a napokon nadšené bábikárky, ktoré vyrábajú nové kroje s použitím motívov zo starých odevných súčiastok. Bábiky nie sú určené na hranie, ide o zberateľské predmety.

V súčasnosti sa o bábiky záujímajú najmä ľudia žijúci v zahraničí, pôvodom zo Slovenska. Predstavujú pre nich spomienku na rodný kraj, korene a predkov. Slovami Veroniky Cetliovej: „...krojované bábiky nám pripomínajú, na čo by sme nemali zabúdať, na to, čo tu bolo, na tradície, ktoré nesmú vymrieť. To je naša história, to je krása, to sú zručnosti, to je vkus..." 


Mediálny partner výstavy: