Vstupné

 

 Základné vstupné:

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum starej Devínskej
Obidva okruhy


2,00 €
2,00 €
3,00 € 
 Zľavnené vstupné:
(deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia, držitelia preukazov ISIC, ITIC, EURO 26)

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum starej Devínskej
Obidva okruhy1,00 €
1,00 €
1,50 €

 Výstava

Základné vstupné
Zľavnené vstupné                                                                     

 

1,00€
0,50€

 Vstupné na všetky okruhy + výstava
 (skupina nad 10 ľudí) 

Základné vstupné
Zľavnené vstupné
Výklad


Vzdelávacie programy pre školy (cena pre jedného žiaka/študenta)

 


3,00€
2,00€
5,00€

1,50€

Držitelia karty Bratislava CARD majú 20% zľavu na vstupnom.

 Voľný vstup:
(deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ZŤP, držitelia preukazov ICOM,
ZMS a UNESCO, držitelia preukazov zamestnancov múzea alebo galérie SR a ČR,
členovia Klubu priateľov SNM, zamestnanci MK SR, médiá)

 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.