28. ročník Chodníčkami Alexandra Pavloviča

24. 8. 2019, 08:00

ХXVIII. ROČNÍK
TURISTICKÉHO POCHODU

CHODNÍČKAMI
ALEXANDRA
PAVLOVIČA

pod záštitou primátorky mesta Svidník
a starostu obce Šarišské Čierne

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: Regionálna rada Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku
SPOLUORGANIZÁTORI: Mesto Svidník
Obec Šarišské Čierne
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Klub slovenských turistov BESKYD vo Svidníku
Regionálna rada Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR v Bardejove

POSLANIE POCHODU: Pochod je organizovaný ako prejav úcty
k národnému buditeľovi Alexandrovi Pavlovičovi

TERMÍN: 24. august 2019 (sobota)

TRASA: Svidník – Ostrý vrch – Čierna hora – Makovica – Krásna hora – Šarišské Čierne – autobusom Svidník

DĹŽKA: 20 km 400 m

ZRAZ ÚČASTNÍKOV: 08.00 hod. pri pamätníku A. Pavloviča
pred Domom kultúry vo Svidníku

ÚČASTNÍCI: Každý, kto sa v stanovenom čase zaprezentuje

DOPRAVA: Zabezpečujú organizátori – Mesto Svidník
STRAVOVANIE
A OBČERSTVENIE: Zabezpečujú organizátori v spolupráci so starostami obcí Hrabovčík
(Ostrý vrch), Rovné (Čierna hora), Cernina a Kurimka (Makovica).
V Šarišskom Čiernom bude okrem pohostenia aj kultúrny program
k 200. výročiu narodenia Alexandra Pavloviča

INFORMÁCIE: RR ZRUSR vo Svidníku, Ing. Ľudmila Ražina, tel.: 0907 022545
MsÚ vo Svidníku, Mgr. Erika Červená, tel.: 0904656498

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: Pochod sa uskutoční aj za nepriaznivého počasia
Každý sa pochodu zúčastňuje na vlastné riziko
Potrebná je vhodná turistická obuv a výstroj
Deti do 15 rokov len v sprievode dospelej zodpovednej osoby