Sídlo a ďalšie objekty múzea

Národopisná expozícia v prírode SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa nachádza nad svidníckym amfiteátrom na ploche 11 ha a je v nej umiestnených okolo 50 objektov ľudovej architektúry.

Hlavná kultúrno-historická expozícia SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa nachádza v rekonštruovanej pamiatkovo chránenej budove z druhej polovice 19. storočia a jej účelovej prístavbe na pešej zóne v centre mesta.

Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je umiestnená v barokovom kaštieli z konca 18. storočia (ul. Partizánska). Výstavné priestory pozostávajú z deviatich miestností.


Národopisná expozícia v prírode (skanzen)

Sídlo múzea:

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry
Národopisná expozícia v prírode (skanzen)
Nad svidníckym amfiteátrom
089 01 Svidník


Umelecko-historická expozícia Galéria Dezidera Millyho

Sídlo múzea:

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry
Umelecko-historická expozícia
Galéria Dezidera Millyho
Partizánska
089 01 Svidník 


SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

Sídlo múzea:

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna ul. 258,
089 01 Svidník