Život na hrade


Program Život na hrade, prostredníctvom interaktívnej prehliadky, zavedie mladých návštevníkov do minulosti. Náš lektor prevedie žiakov cez devätnásť miestností juhozápadného krídla hradu a počas týchto veľmi poučných 45 minút sa žiaci dozvedia nielen to, kto na hrade Červený Kameň žil, ale najmä to, ako tu žil. My totiž poznáme odpovede na veľmi zaujímavé otázky - ako sa na hrade umývalo, spalo, varilo, cestovalo, aký nábytok sa používal a akým spôsobom, či ako sa trávil voľný čas.

Základom tohto programu je najmä snaha o aktívny prístup dieťaťa a jeho neustále zapájanie sa formou otázok a odpovedí. Dôraz sa kladie na porovnávanie každodenného života obyvateľov šľachtického sídla v minulosti so spôsobom bývania v súčasnosti.
Program je vhodný pre žiakov a študentov všetkých vekových kategórií. 

Trvanie programu: 45 minút
Vstupné: 2 € (pedagogický dozor zdarma)
Rezervácie programu: tel: 033/690 58 03, 033/245 51 03, e-mail: objednavkymck@gmail.com
Ďalšie informácie o programoch: tel: 033/245 51 10, e-mail: marta.bednarikova@snm.sk