Vstupné

                              

Dospelí    5,00 €
Študenti 2,00 €
Foto, video 5,00 €Voľný vstup

VIP, ZŤP, seniori nad 70 r., deti do 6 r., deti z detských domovov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ICOM, ICOMOS, UNESCO, zamestnanci múzeí a galérii (SR a ČR), poslanci a pracovníci Kancelárie NR SR, zamestnanci MK SR, novinári


Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.