Vstupné

Dospelí  5,00 €
Študenti 2,00 €
Foto, video 5,00 €

VIP, ZŤP, seniori nad 70 r., deti do 6 r., deti z detských domovov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ICOM, ICOMOS, UNESCO, zamestnanci múzeí a galérii (SR a ČR), poslanci a pracovníci Kancelárie NR SR, zamestnanci MK SR, novinári, prvá streda v mesiaci

zdarma