Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2007
Po sedemnásty raz rozhodla redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky o udelení prestížnych cien za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. 

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2007 boli v jednotlivých kategóriách udelené týmto nominovaným:

OBJAV – NÁLEZ – AKVIZÍCIA

Biskupský úrad Spišské Podhradie, Magdaléna Janovská a Mária Novotná za objav unikátne zachovanej románskej dispozície Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule 

Biskupský úrad Nitra, Vladimír Plekanec a kolektív reštaurátorov a Jozef Medvecký za nález renesančného tabernákula z roku 1497 v Katedrále sv. Emeráma v Nitre  

Akvizícia – dar fotografickej a kinematografickej techniky Rudolfa Schustera Slovenskému technickému múzeu v Košiciach

EXPOZÍCIA

Národná banka Slovenska-Múzeum mincí a medailí Kremnica, Barbora Glocková a Luboš Kürthy za dlhodobú výstavu Cesty zberateľstva v umení 15. až 18. storočia. Verejné a súkromné zberateľstvo v Kremnici

VÝSTAVA

Slovenská národná galéria Bratislava, Aurel Hrabušický a Petra Hanáková za výstavný projekt Stratený čas? Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii (s prihliadnutím na komplexnosť prezentácie)

PUBLIKÁCIA – MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Banská agentúra, Mikuláš Čelko, Mária Čelková a Igor Graus za publikáciu Portréty komorských grófov a osobností baníctva a hutníctva na území Slovenska v 17. – 19. storočí / Poträts der Kammergrafen und Persönlichkeiten des Berg- und Hüttenwesens auf dem Gebiet der Slowakei im 17. bis 19. Jahrhundert

Spolok architektov Slovenska, šéfredaktor revue Projekt Peter Mikloš a Jana Gregorová za dvojčíslo Projekt, slovenská architektonická revue č. 5/6 2007 venované téme Hľadanie kultúrnej kontinuity

OBNOVA – REŠTAUROVANIE

Ballymore EUROVEA, a. s. a Alexander Németh za obnovu Skladu č. 7 na Pribinovej ulici v Bratislave

Pamiatkový úrad SR-Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči, Juraj Maták, Peter Hric a Eva Spaleková za reštaurovanie súsošia sv. Juraja a nástennej maľby v Kostole sv. Jakuba v Levoči

AKCIA – PODUJATIE

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica, Dokumentačné centrum holokaustu, Nadácia Milana Šimečku, Klub priateľov Múzea SNP, Stanislav Mičev a Roman Hradecký za projekt Vagón – O tragických osudoch ľudí

Erika Nádošová, Zuzana Olejková a Základná škola s materskou školou Cádrova 23 Bratislava za trojročný medzinárodný projekt Spoznávanie umeleckého a architektonického dedičstva

FILM – VIDEO – AUDIO – MUTIMEDIÁLNE DIELA

Mesto Zvolen, Vydavateľstvo PRO, s. r. o. a Václav Hanuliak za interaktívny CD-ROM Zvolen a Pustý hrad. Po stopách dávnej minulosti 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

European Heritage Days 
Journées européennes du Patrimoine

Ocenenia si laureáti prevzali osobne pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2008 v Slovenskej republike 11. septembra 2008 o 14.00 v Kostole sv. Kataríny v Kremnici. Ocenené diela boli prezentované v revue Pamiatky a múzeá č. 3/2008. 


Pamiatky a múzeá, redakcia 
Slovenské národné múzeum 
P. O. Box 13 
810 06 Bratislava 16 
orsulova@snm.sk; rihakova@snm.sk