Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2009Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po devätnásty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ocenenia si prevzali laureáti osobne pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010 v Slovenskej republike na Starom zámku v Banskej Štiavnici 9. septembra 2010. 

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2009 boli v jednotlivých kategóriách udelené týmto nominovaným:

OBJAV – NÁLEZ 
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a kolektív archeológov Margaréta Musilová, Branislav Lesák, Branislav Resutík, Andrej Vrtel a Jozef Kováč za  objav komplexu najstarších monumentálnych architektúr z 1. storočia pred n. l. a pokladu zlatých a strieborných mincí na  Bratislavskom hrade

AKVIZÍCIA
Obec Turčianske Jaseno a MV SR – Slovenský národný archív za akvizíciu archívneho fondu  Komposesorát rodu Jesenský z Horného Jasena

EXPOZÍCIA 
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Dárius Gašaj s kolektívom a Ateliér Dluhý, N.A.D.E.S.  za expozíciu Katov byt v Košiciach

VÝSTAVA 
SNM-Spišské múzeum v Levoči, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo v Spišskom Podhradí , Mária Novotná, Vladimír Olejník, Dáša Uharčeková Pavúková, Matúš Lányi a Magdaléna Janovská za výstavný projekt Terra Scepusiensis. Terra Christiana. 1209 – 2009 

PUBLIKÁCIA 
Slovenská národná galéria, SLOVART, spol. s r. o., Ivan Rusina a kolektív za publikáciu  Dejiny slovenského výtvarného umenia –  Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom 
a
Simplicissimus vydavateľsvtvo, s. r. o., Peter Kresánek a kolektív za publikáciu Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok 

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ
Divadelný ústav Bratislava a Miklós Vojtek za publikáciu Terpsichora Istropolitana. Tanec v Prešporku 18. storočia

OBNOVA 
Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen, ZSSK Cargo Slovakia, a. s., Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s., Stanislav Mičev, Dalibor Lesník a Marian Uhrín za  rekonštrukciu povstaleckého pancierového vlaku Štefánik

REŠTAUROVANIE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lazany, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Anton Eliaš, Miroslav Šurin, Jozef Dorica, Mário Flaugnatti a Andrej Botek za reštaurovanie stredovekých nástenných malieb v Kostole sv. Mikuláša v Porube

AKCIA – PODUJATIE 
JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta Spišská Belá, za revitalizáciu areálu národnej kultúrnej pamiatky Strážky

FILM – VIDEO – AUDIO 
Cena nebola udelená

 

Program Dní európskeho kultúrneho dedičstva nájdete na stránkach hlavného usporiadateľa DEKD 2010 – Združenia historických miest a obcí: http://www.zhmao.sk/ 


 

Výročným cenám revue Pamiatky a múzeá za rok 2009 je venované číslo 3/2010, ktoré vychádza koncom júla 2010.