Biblia (1897) / SNM – MBo


Marec sa všeobecne považuje za mesiac knihy. Pri tejto príležitosti predstavuje SNM – Múzeum Bojnice dva zaujímavé exponáty. S akými konkrétnymi knihami sa dnes zoznámime?

Sú to dva zväzky „klasickej zlatej Biblie" – Starý a Nový zákon. Biblia bola vydaná v roku 1897, ako napovedá text z titulnej strany naraz v troch mestách, v Lipsku, Budapešti a Viedni. Biblia v našich zbierkach je v maďarskom jazyku. 

Do zbierok SNM – Múzea Bojnice boli zakúpené zo súkromného majetku v roku 1986 spolu so skrinkou, do ktorej patria. Skrinka sa nachádza v expozícii na I. poschodí Stredného hradu. 


 

Obidva zväzky Biblie sú vzácne kusy, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Výtlačky sa vyznačujú bohatým zdobením obalov a nádhernými kolorovanými litografiami vo vnútri. Mohli by ste nám ich bližšie popísať? 

Oba zväzky, Starý a Nový zákon majú koženú väzbu. Predná strana väzby má bohato zdobené orámovanie stredného poľa s nalepenou kolorovanou tlačou na papieri. Rámovanie je rozdelené do obdĺžnikov dekorovaných zlatotlačou a slepotlačou v podobe rastlinných úponkov a kosoštvorcových medailónov. V rohoch sú štyri pozlátené kovové rozety so sklenenými očkami zelenej farby uprostred. 

Na prednej strane väzby Starého zákona sú znázornené biblické výjavy v rohových výsekoch a centrálnej kosoštvorcovej časti s nápisom: „Fiat voluntas tua sieut in coelo et in terra. – Buď vôľa tvoja v nebi ako i na zemi." 


 

Na prednej strane väzby Nového zákona je schematicky znázornený interiér gotického chrámu so scénou prijímania pri oltári v spodnej časti a postavou kráľa sediaceho na empore s družinou.

Oba zväzky Starého i Nového zákona obsahujú kolorované litografie a text. Zadná strana väzby oboch kníh je s podobným orámovaním so slepotlačou, bez zlátenia a kovania. Chrbát väzby je so zlatotlačou titulu a rozvilinovým lemom. Na otváracej časti je pozlátený kovový uzáver s motívom prelamovanej rozety.

 

 

Biblie patrili v minulosti k najcennejším knihám, boli priam až umeleckými dielami. Často sa dedili z generácie na generáciu a v rodinách sa im venovala osobitá pozornosť. Existovali dokonca špeciálne skrinky či poličky, ktoré boli určené výhradne na odkladanie Biblie. Ako takéto skrinky vyzerali? Boli bežnou súčasťou príbytkov, alebo si ich mohli dovoliť len zámožné rodiny?

Skrinky na biblie neboli bežnou súčasťou interiérov, výrobu na objednávku si mohli dovoliť iba bohatšie rodiny.

 

Skrinka zo zbierok SNM – Múzea Bojnice stojí na štyroch hranolových vysokých nohách. Nadstavec je z prednej strany rozčlenený na dva priestory pre zasúvanie kníh pomocou zásuvkových dosiek. Nad hlavicami sa nachádza vlys s motívom pretínajúcich sa prútov, profilovaná rímsa a trojuholníkový štít. V tympanóne je umiestnený erb s iniciálami F.B. (Fülöp Berta). Skrinku vyhotovil stolársky majster z Vranova nad Topľou okolo roku 1897.

Na otázky Oddelenia múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom SNM – Múzea Bojnice odpovedala historička umenia Mgr. Katarína Malečková.

Foto: SNM – Múzeum Bojnice