Bronzový medailón Faustiny mladšej / SNM – HM


Rímske cisárstvo, Faustina ml. (†175), bronzový medailón / bronz / 169 / Priemer: 39 mm; Hmotnosť: 48,70 g / E. č. S 26943 

Bronzový medailón Faustiny mladšej patrí medzi unikátne numizmatické pamiatky, ktoré sa objavujú len sporadicky v európskych súkromných, či v štátnych zbierkach. Faustina ml. bola manželkou významného rímskeho cisára Marca Aurelia (161-180), ktorý sa výraznou mierou zapísal aj do dejín Slovenska. Pôvod medailónu je veľmi zaujímavý. Zo skromných informácií vieme len toľko, že bol súčasťou numizmatickej zbierky významného zberateľa Dezidera Korbulyho. Po Korbulyho smrti v roku 1925 zakúpilo v roku 1927 jeho numizmatickú zbierku Vlastivedné múzeum v Bratislave, ktoré bolo predchodcom Slovenského národného múzea. Vzácny medailón bol objavený v roku 1922 J. Dudášom neďaleko Dunaja v blízkosti Leányváru pri Komárne.Medailón patrí medzi mimoriadne vzácne pamiatky aj z toho dôvodu, že dodnes poznáme len tri exempláre s takýmto výjavom. Okrem tohto faktu je unikátny tým, že sa viaže k zaujímavým historickým udalostiam spojenými s našim územím. Na jeho averze sa nachádza poprsie Faustiny. Výjav na reverze mince stvárňuje sediacu Venušu symbolizujúcu Faustinu, ktorá podáva prilbu bohovi Marsovi, čiže Marcovi Auréliovi pred jeho odchodom do vojny. Tým sa evidentne chápu markomanské vojny (166-180), ktorých udalosti výrazne zasiahli územie Slovenska v rokoch 171-180. Pravdepodobne niekedy v tomto období mohol byť medailón stratený v okolí Komárna. Jeho vznik sa všeobecne spája s rokom 169, kedy prenikli germánske kmene na územie Rímskej ríše a cisár Marcus Aurelius sa osobne ujal obrany krajiny. Pravdepodobne pri tejto príležitosti bol zhotovený aj tento výnimočný medailón. 


Autor textu a foto: Marek Budaj