Megilat Ester


Text: SNM – Múzeum židovskej kultúry
Foto: SNM – Múzeum židovskej kultúry a Viera Kamenická

Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Purim SNM – Múzeum židovskej kultúry ako tohtotýždňový predmet vybralo Megilat Ester – zvitok Ester.

Sviatok Purim sa podľa židovského kalendára začína sláviť podvečer 13. adara, čo podľa občianskeho, gregoriánskeho kalendára tento rok pripadá na podvečer 25. februára (oslave predchádza 13-hodinový pôst).

Zvitok Ester obsahuje príbeh židovského dievčaťa Ester, ktorá sa stala manželkou perzského panovníka Achašveróša. Aj odborníci na základe údajov o krajine, zvykoch a pomeroch, ktoré sú v príbehu opísané predpokladajú, že sa mohol odohrávať na perzskom panovníckom dvore. Príbeh je každoročne verejne čítaný na sviatok Purim. Dĺžka zvitku závisí od veľkosti písma, ale častokrát aj od ilustrácií, ktoré svojimi motívmi približujú čítaný príbeh.

V roku 2006 získalo SNM – Múzeum židovskej kultúry päť pergamenových fragmentov zvitku Ester. Z posudku reštaurátorského ateliéru v Prahe, kde značne poškodené zvitky boli reštaurované, vyplýva, že boli napísané a ilustrované v 18. storočí. Zachované fragmenty netvoria kompletný zvitok. Podľa typu písma a ozdobných ornamentov možno predpokladať, že zvitok vznikol v Poľsku alebo na Ukrajine. Zvitok Ester bol písaný tanínovým atramentom na pergamene (spracovaná koža rituálne čistého zvieraťa – krava, koza, ovca) vybielenom vápnom a vyhladenom pemzou.

V porovnaní k zvitku Ester z 18. storočia Vám chceme prezentovať aj Megilat Ester od izraelského umelca a sofera Avrahama Borshevského, ktorú MŽK získalo v roku 2018. Zvitok je ručne písaný na pergamene s vytlačenými ilustráciami, ktorých autorom je Ira Golub a Avraham Borshevsky. 

 
Megilat Ester z 18. storočia

 
Megilat Ester z 18. storočia 


Megilat Ester Avrahama Borshevského 


Megilat Ester Avrahama Borshevského 

 
Megilat Ester Avrahama Borshevského 

 
Megilat Ester Avrahama Borshevského