Pramienok vlasov Ľudovíta Štúra


Pramienok vlasov Ľudovíta Štúra, ktorý sa nachádza v SNM – Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre, si od Ľudovíta Štúra vyžiadala Emília Jurkovičová – mladšia sestra manželky Jozefa Miloslava Hurbana Anny. Na lístok s označením mena a dátumu neskôr jej syn, Dušan Jurkovič, zapísal aj dátum, kedy pramienok vlasov spoločne s lístkom vložil do rámu pod sklo. Nápis znie: „Vlasy nezapomenutelného bohatiera nár. slov. Ludevita Štúra. 1854, 5. ledna. Opravil dňa 20/6 1888 Dušan Jurkovič." 

SNM – Múzeu Ľudovíta Štúra získalo pramienok od pani Eleny Štetkovej, vnučky Emílie Jurkovičovej z otcovej strany.