Úsek komunikácie SNM

Jozef Bednár
námestník GR SNM pre Úsek komunikácie
e-mail:  jozefbednar@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 149
mobil: +421 915 716 910


Centrum múzejnej komunikácie

Zuzana Vášáryová 

vedúca Centra múzejnej komunikácie
e-mail:  zuzana.vasaryova@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 109
mobil: +421 915 032 062

Tomáš Vlček
správa webu a sociálne siete
e-mail: tomas.vlcek@snm.sk
telefón: +421 2 20 469 110
mobil: +421 917 307 454 

Tomáš Hollý
E - shop SNM, výstavy GR
e-mail: tomas.holly@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 105 
mobil: +421 905 873 900

Ivan Jakubovský 
grafik
e-mail: ivan.jakubovsky@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 143