Európske dni archeológie v SNM – Archeologické múzeum

17. 6. 2022

Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum sa aj v tomto roku zapája opäť do celoeurópskeho podujatia Európske dni archeológie, ktoré sa uskutoční v čase od 17. do 19. júna 2022 (piatok – nedeľa). Múzeum pozýva na zaujímavý program nielen širokú verejnosť, ale špeciálne aj rodiny s deťmi.

Myšlienka Európskych dní archeológie vznikla pôvodne vo Francúzsku v Národnom inštitúte preventívnych archeologických výskumov (INRAP) a postupne sa rozšírila aj do iných krajín Európy, s cieľom priblížiť prácu archeológov a archeologické dedičstvo širokej verejnosti. Národným koordinátorom podujatia na Slovensku je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Európske dni archeológie 2022 sa konajú na niekoľkých miestach Slovenska – v múzeách na archeologických náleziskách, ale aj v online priestore. Po archeologických pamiatkach a expozíciách budú návštevníkov sprevádzať archeológovia, pamiatkari i múzejníci. Priamo v inštitúciách sú pripravené prednášky, tvorivé dielne a ďalšie programy pre verejnosť. 

Program SNM – Archeologického múzea sa koná predovšetkým v priestoroch múzea na  Žižkovej ulici v Bratislave. Verejnosť zaujmú prednášky odborných pracovníkov, ako aj kurátorské komentované prehliadky expozícii a výstav. Špeciálne rodinné prehliadky o 11:00 v sobotu a v nedeľu sú určené rodinám s deťmi. Témou budú „podivné“ predmety v múzeu. V sobotu 12:00 – 15:00 si deti v rámci tvorivých dielní vyrobia medailóny s pravekými motívmi, prevzatými z halštatskej pohrebnej keramiky. Na nádvorí múzea si môžu vyskúšať prácu archeológov v archeologickom pieskovisku alebo sa zahrajú na rímskych vojakov.

V piatok o 17.00 sa uskutoční podujatie v exteriéri – prehliadka zaniknutého stredovekého hradu Čeklís a priľahlého cintorína v Bernolákove (stretnutie na lokalite). Archeológovia múzea, ktorí tu niekoľko rokov viedli archeologický výskum, predstavia výsledky priamo na tvári miesta. 

Viac info 

Mgr. Anna Bajanová; anna.bajanova@snm.sk; +421 2 20491274 
vedúca propagačného oddelenia
SNM – Archeologické múzeum
Žižkova 12, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
www.snm.sk/am 

Program Európskych dní archeológie 2022

piatok 17. 6. 2022
16:00 Benediktínske kláštory na Slovensku, prednáška, archeológ Martin Hanuš
17:00 Prednáška spojená s prehliadkou pripravovanej výstavy Doba železná na Slovensku, archeológ Radoslav Čambal
17:00 Bernolákovo, Komentovaná prehliadka Hradu Čeklís a priľahlého cintorína s archeológmi Zdenom Farkašom, Igorom Chomom a Luciou Pilkovou

sobota 18. 6. 2022
Hry detí na archeológov v archeologickom pieskovisku; ako šermovali rímski vojaci, nádvorie múzea, počas celého dňa
11:00 Komentovaná prehliadka Archeologického múzea pre rodiny s deťmi Podivné predmety z minulosti a ako ich archeológovia vysvetľujú, s archeologičkou Annou Bajanovou
12:00 – 15:00 Tvorivé dielne, výroba medailónov so zvláštnymi výjavmi z halštatskej keramiky
15:00 Komentovaná prehliadka k výstave Poklady z Malých Karpát s archeológom Pavlom Jelínkom
16:00 Náboženstvo v dobe bronzovej, prednáša archeológ Pavol Jelínek

nedeľa 19. 6. 2022
Hry detí na archeológov v archeologickom pieskovisku; ako šermovali rímski vojaci, nádvorie múzea, počas celého dňa
11:00 Komentovaná prehliadka Archeologického múzea pre rodiny s deťmi Podivné predmety z minulosti a ako ich archeológovia vysvetľujú, s archeologičkou Annou Bajanovou
15:00 Komentovaná prehliadka k výstave Stĺp Marca Aurelia a Slovensko, s archeológom Vladimírom Turčanom
16:00 Komentovaná prehliadka k výstave LATERARIUS – Dejiny tehliarstva na Slovensku, s archeológom Petrom Nagyom

Bližšie informácie o programe nájdete na 

Dni archeológie v Bernolákove 
Dni archeológie v SNM – Archeologickom múzeu, piatok 
Dni archeológie v SNM – Archeologickom múzeu, sobota 
Dni archeológie v SNM – Archeologickom múzeu, nedeľa 
Dni archeológie v SNM – Múzeách v Martine  

Individuálna prehliadka expozícií a výstav v Archeologickom múzeu počas celého dňa. Otvorené: 10.00 – 17.00 h. Vstupenka platí aj do ostatných múzeí SNM na Žižkovej ulici v Bratislave. 

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy