Európske dni archeológie v SNM – Archeologickom múzeu

od 17. 6. 2022, 16:00 do 19. 6. 2022, 17:00

Európske dni archeológie v SNM – Archeologickom múzeu

SNM – Archeologické múzeum vás pozýva na Európske dni archeológie do svojich priestorov. Program je pripravený na všetky tri dni:

Piatok 17.6.2022

16:00 – prednáška – Benediktínske kláštory na Slovensku – prednáša archeológ Martin Hanuš
17:00 – prednáška spojená s prehliadkou pripravovanej výstavy – Doba železná na Slovensku – prednáša archeológ Radoslav Čambal
Bernolákovo – 17:00 – komentovaná prehliadka Hradu Čeklís a priľahlého cintorína s archeológmi Zdenom Farkašom, Igorom Chomom a Luciou Pilkovou

Sobota 18.6.2022

Celý deň sa deti na nádvorí múzea môžu v archeologickom pieskovisku hrať na archeológov a môžu si vyskúšať šermovať ako rímski vojaci
11:00 – komentovaná prehliadka Archeologického múzea pre rodiny s deťmi – Podivné predmety z minulosti a ako ich archeológovia vysvetľujú - s archeologičkou Annou Bajanovou
12:00 – 15:00 – tvorivé dielne – výroba medailónov so zvláštnymi výjavmi z halštatskej keramiky
15:00 – komentovaná prehliadka - k výstave Poklady z Malých Karpát s archeológom Pavlom Jelínkom
16:00 – prednáška – Náboženstvo v dobe bronzovej – prednáša archeológ Pavol Jelínek

Nedeľa 19.6.2022

Celý deň sa deti na nádvorí múzea môžu v archeologickom pieskovisku hrať na archeológov a môžu si vyskúšať šermovať ako rímski vojaci
11:00 - komentovaná prehliadka Archeologického múzea pre rodiny s deťmi – Podivné predmety z minulosti a ako ich archeológovia vysvetľujú - s archeologičkou Annou Bajanovou
15:00 – komentovaná prehliadka – k výstave Stĺp Marca Aurelia a Slovensko s archeológom Vladimírom Turčanom
16:00 – komentovaná prehliadka – k výstave LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku s archeológom Petrom Nagyom