Výstava ocenených detských prác XIII. Celoštátnej súťaže výtvarných umení Károlya Harmosa

21. 5. 2021


Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a ich spoluorganizátori vyhlásili za školský rok 2019/2020 XIII. Celoštátnu súťaž výtvarných umení Károlya Harmosa.

Každoročným vypísaním súťaže chceme živiť spomienku na vynikajúcu osobnosť maliara a grafika Károlya Harmosa, učiteľa umenia v Komárome, ktorý za svoju kariéru rozbehol mnoho talentov. Porote výtvarných umelcov a učiteľov výtvarnej výchovy bolo predložených celkovo 273 prác. Škôlkari, žiaci základných a stredných škôl a žiaci špeciálnych škôl potešili krásnymi prácami na témy zodpovedajúce ich vekovej skupine. Porota, ktorá sa skladala z umeleckých pedagógov Základnej umeleckej školy Igazgyöngy (Berettyóújfalu) vybrala umelecké diela z celkovo 33 vzdelávacích inštitúcií. Bolo vybraných 50 ocenených diel a 53 diel vhodných na výstavu. Najviac prihlásených diel pochádza z obce Šahy, zo Základnej školy Lajosa Pongrácza.

Úspešných bolo 96 študentov s 26 prípravnými učiteľmi z 22 inštitúcií. Z ocenených detských prác vznikla výstava, ktorú si môžete pozrieť v Bratislave, v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku (Žižkova ulica 18) od 20. mája 2021 do 6. júna 2021.

Srdečne vítame všetkých záujemcov.


Mediálni partneri SNM: