Jozef Sulaček –Osudy židovských inžinierov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 1. časť

Slovenské národné múzeum-Múzeum židovskej kultúry prináša pre slovenského čitateľa knižnú novinku: „Osudy židovských inžinierov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945“ od Jozefa Sulačeka. Táto mimoriadna publikácia ideovo nadväzuje na sériu kníh Jozefa Sulačeka, ktoré vyšli v edícii Judaica Slovaca: „Biele plášte (I. a II.)“ – , sleduje životné príbehy perzekuovaných židovských lekárov a „Právnici práva zbavení (I. a II.)“ o pohnutých osudoch židovských právnikov na Slovensku v období holokaustu. Autorovi sa podarilo zhromaždiť archívny materiál ohromujúceho a unikátneho rozsahu a popísať v širších historických súvislostiach doby, ktorá sa prirodzene dotkla aj inžinierskeho stavu, osudy jednej časti židovskej inteligencie. Ing. arch. Ivan Gojdič o publikácii píše: „...pozoruhodným aspektom publikácie je nadhľad autora, ktorý celý text zvláda bez emócií, jednostrannosti, skresľovania faktov a pocitu zatrpknutosti...je neoddiskutovateľné, že problém holokaustu chápe a že si pokladá za povinnosť informovať o ňom i nastupujúce generácie národa.“

Obsah

  • Historické peripetie židovských inžinierov do októbra 1938
  • Zhoršenie postavenia židovského obyvateľstva v období autonómie Slovenskej krajiny
  • Perzekúcie židovských inžinierov v prvých rokoch Slovenskej republiky (1939 – 1942)
  • Deportácie a boj o prežitie
  • Účasť v Slovenskom národnom povstaní a hrôzy okupačného režimu
  • Židovskí inžinieri na južnom a juhovýchodnom Slovensku
  • Prvé kroky v povojnovom živote
Jozef Sulaček –Osudy židovských inžinierov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 1. časť
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €